6. horská divize [1940-1945]

6th Mountain Division
6. Gebirgs-Division
     
Název:
Name:
6. horská divize 6th Mountain Division
Originální název:
Original Name:
6. Gebirgs-Division
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.06.1940
Předchůdce:
Predecessor:
- -
Datum zániku:
Disbanded:
08.05.1945
Nástupce:
Successor:
- -
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.06.1940-DD.07.1940 7. armáda
DD.07.1940-DD.08.1940 XVIII. armádní sbor
DD.08.1940-DD.09.1940 X. armádní sbor
DD.09.1940-DD.11.1940 VIII. armádní sbor
DD.11.1940-DD.12.1940 X. armádní sbor
DD.12.1940-DD.02.1941 XXXX. armádní sbor (motorizovaný)
DD.02.1941-DD.03.1941 17. armáda
DD.03.1941-DD.09.1941 XVIII. horský armádní sbor
DD.09.1941-DD.11.1941 Armáda Norsko
DD.11.1941-DD.12.1942 Horský armádní sbor Norsko
DD.12.1942-25.11.1944 XIX. horský armádní sbor
25.11.1944-08.05.1945 Armádní oddíl Narvik
01.06.1940-DD.07.1940 7th Army
DD.07.1940-DD.08.1940 XVIII Army Corps
DD.08.1940-DD.09.1940 X Army Corps
DD.09.1940-DD.11.1940 VIII Army Corps
DD.11.1940-DD.12.1940 X Army Corps
DD.12.1940-DD.02.1941 XXXX Army Corps (motorized)
DD.02.1941-DD.03.1941 17th Army
DD.03.1941-DD.09.1941 XVIII Mountain Army Corps
DD.09.1941-DD.11.1941 Army Norway
DD.11.1941-DD.12.1942 Mountain Army Corps Norway
DD.12.1942-25.11.1944 XIX Mountain Army Corps
25.11.1944-08.05.1945 Army Detachment Narvik
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?

Velitel:
Commander:
01.06.1940-01.02.1942 Schörner, Ferdinand (Generalleutnant)
01.02.1942-20.08.1944 Philipp, Christian (Generalleutnant)
20.08.1944-19.04.1945 Pemsel, Max Josef (Generalmajor)
19.04.1945-08.05.1945 Remold, Josef (Oberst)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
04.06.1940-22.01.1943 Gartmayr, Georg (Major)
22.01.1943-21.02.1943 Rudolph, Walter (Hauptmann)
21.02.1943-14.03.1943 Bucher, Hans (Major)
14.03.1943-26.05.1943 Steinhart-Hantken, Hans (Major)
26.05.1943-12.07.1943 Auswöger, Otto (Hauptmann)
12.07.1943-12.10.1943 Steinhart-Hantken, hans (Major)
12.10.1943-13.11.1943 Vogl, Werner (Oberstleutnant)
13.11.1943-15.02.1944 Rall, ? (Major)
15.02.1944-25.02.1944 Mungai, ? (Hauptmann)
25.02.1944-25.03.1945 Vogl, Werner (Oberstleutnant)
25.03.1945-08.05.1945 Brandner, Johann (Major)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
01.06.1940-08.05.1945 Pluk horské pěchoty 141
01.06.1940-08.05.1945 Pluk horské pěchoty 143
01.06.1940-08.05.1945 Horský dělostřelecký pluk 118
01.06.1940-08.05.1945 Divizní jednotky 91
01.06.1940-08.05.1945 Mountain Infantry Regiment 141
01.06.1940-08.05.1945 Mountain Infantry Regiment 143
01.06.1940-08.05.1945 Mountain Artillery Regiment 118
01.06.1940-08.05.1945 Division Units 91
Čestný název:
Honorary Name:
-
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; http://www.feldgrau.com/ ; http://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; http://www.axishistory.com/ ; http://www.wikipedia.org/

URL : https://www.valka.cz/6-horska-divize-1940-1945-t242#405381 Verze : 1
1943Divizní jednotky 91 Division Units 91 Divisions-Einheit 91
průzkumný oddíl 112 Reconnaissance Section 112 Aufklärungs-Abteilung 112
horský ženijní prapor 91 Mountain Pioneer Battalion 91 Gebirgs-Pionier-Bataillon 91
polní doplňovací prapor 118 Field Replacement Battalion 118 Felderstatz-Bataillon 118
horský protitankový oddíl 47 Mountain Anti-tank Section 47 Gebirgs-Panzerjäger-Abteilung 47
horský spojovací oddíl 91 Mountain Signal Section 91 Gebirgs-Nachrichten-Abteilung 91
velitelství horských podpůrných jednotek 91 Commander of Mountain Division Supply Troop 91 Kommandeur der Gebirgs-Divisions-Nachschubtruppen 91
administrativní služba 91 Administrative Service 91 Verwaltungsdienste 91
zdravotnická služba 91 Medical Service 91 Sanitätsdienste 91

Zdroj: http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; http://www.feldgrau.com/ ; http://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; http://www.axishistory.com/ ; http://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/6-horska-divize-1940-1945-t242#405387 Verze : 0
6. horská divize


Tato divize byla vytvořena ve vojenském výcvikovém prostoru Heuburg 01. 06.1940. Kádr, kolem kterého byl zformován 141. pluk horských myslivců vytvořili muži 139. pluku, kteří nebyli posláni do boje, když tento pluk odplul k Narviku. Druhým plukem horských myslivců 6. divize byl 143., který měl původně patřit ke 4. horské divizi. Dělostřelecký pluk byl složen z oddílů a baterií odebraných od několika horských divizí a dostal číslo 118., protitankový oddíl přišel od 2. horské divize a průzkumný oddíl od 3. horské divize.Vzhledem k rychlosti, s jakou byly pluky horských myslivců vytvářeny, byla 6. divize kompletně postavena dříve než 4. či 5. divize a objevila se ve stavu 7. armády již 13. 6. 1940.Divize strávila jistou dobu v okupační službě ve Francii, pak byla poslána ke 12. armádě v Polsku, se kterou zamířila na jihovýchod, když se tato armáda přesunula na Balkán pro tažení proti Řecku. V tomto tažení se 6. divize vyznamenala v bojích o prolomení Metaxasovy linie a později i v dalších bojích v Řecku. Po skončení bojových akcí tam zůstala v okupační armádě až do konce 09/ 1941, kdy byla poslána do Norska jako součást tamního horského sboru.Její další přesun směřoval do Laponska, kde 6. divize sloužila jako součást XIX. horského sboru 20. horské armády a v této oblasti zůstala až do ústupu 20. armády z Finska zpět do Norska. V 01/ 1945 se divize stala součástí svazu "Narvik" a na konci války se vzdala britské armádě v Lyngenfjordu.
URL : https://www.valka.cz/6-horska-divize-1940-1945-t242#1020 Verze : 0
Order of battle (leden 1941)


141. Gebirgsjäger Regiment - 141.pluk horských myslivců
143. Gebirgsjäger Regiment - 143.pluk horských myslivců
112. Reconnaissance Battalion (mot) - 112.motorizovaný průzkumný prapor
47. Panzerjäger Battalion - 47.protitankový prapor
85. Light Flak Battery (Luftwaffe) - 85.lehká protiletadlová baterie (letectva)
118. Mountain Artillery Regiment - 118.horský dělostřelecký pluk
1. Battalion - 1.prapor
2. Battalion - 2.prapor
3. Battalion - 3.prapor
4. Battalion - 4.prapor
1/231. Battalion - 1.rota 231.praporu
91. Mountain Pioneer Battalion - 91.horský ženijní prapor
91. Signals Battalion - 91.spojovací prapor
Service Troops - servisní jednotky
URL : https://www.valka.cz/6-horska-divize-1940-1945-t242#4233 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více