Main Menu
User Menu

6. gardová tanková brigáda [1943-1945]

6th Guards Tank Brigade

     
Název:
Name:
6. gardová tanková brigáda
Originální název:
Original Name:
6th Guards Tank Brigade
Datum vzniku:
Raised/Formed:
15.01.1943
Předchůdce:
Predecessor:
6. gardová obrněná brigáda
Datum zániku:
Disbanded:
17.06.1945
Nástupce:
Successor:
6. gardová brigáda
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
15.02.1943-09.09.1943 15. (skotská) pěší divize
09.09.1943-DD.MM.RRRR 2. armáda
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 21. skupina armád
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
DD.MM.1943-DD.MM.1945 4. prapor Coldstreamského gardového pluku

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.iwm.org.uk
www.ordersofbattle.com
URL : https://www.valka.cz/6-gardova-tankova-brigada-1943-1945-t433#566391Verze : 1
MOD
Tažení v západní Evropě : od 18.7.1944 do 16.6.1945


Velitelé:
Brigadier G.L.Verney do 3.8.1944
Brigadier Sir W.Bartelot-Bart od 3.8.1944 do 18.8.1944
Brigadier W.D.C.Greenacre od 18.8.1944


Jednotky:
- velitelství brigády
- 4.tankový prapor Grenadier Guards
- 4.tankový prapor Coldstream Guards
- 3.tankový prapor Scots Guards
URL : https://www.valka.cz/6-gardova-tankova-brigada-1943-1945-t433#2391Verze : 0