Main Menu
User Menu

6. dělostřelecká brigáda [1945-1947]

6th Artillery Brigade

     
Název:
Name:
6. dělostřelecká brigáda
Originální název:
Original Name:
6. dělostřelecká brigáda
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1945
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.1947
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1945-01.10.1947 Velitelství dělostřelectva 2. oblasti
Dislokace:
Deployed:
01.10.1945-01.10.1947 Plzeň
Velitel:
Commander:
01.10.1945-01.10.1947 ?
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
01.10.1945-01.10.1947 ?
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.10.1945-01.10.1947 Dělostřelecký pluk 353
01.10.1945-01.10.1947 Dělostřelecký pluk 354

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina poválečná, fond (6. dělostřelecká brigáda)
URL : https://www.valka.cz/6-delostrelecka-brigada-1945-1947-t49463#191666Verze : 0
MOD