Main Menu
User Menu

6. československá střelecká divise [1918-1918]

6th Czechoslovak Division / 6° Divisione Cecoslovacca

     
Název:
Name:
6. československá střelecká divise
Originální název:
Original Name:
6. československá střelecká divise
Datum vzniku:
Raised/Formed:
11.07.1918
Předchůdce:
Predecessor:
1. československá střelecká divise
Datum zániku:
Disbanded:
17.11.1918
Nástupce:
Successor:
Československý armádní sbor
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
11.07.1918-14.10.1918 Hlavní velitelství československých vojenských jednotek
14.10.1918-17.11.1918 Ministerstvo války
Dislokace:
Deployed:
11.07.1918-07.10.1918 italské válčiště první světové války, ?
07.10.1918-10.10.1918 přesun, ?
10.10.1918-07.11.1918 Castelfranco, ? /
07.11.1918-09.11.1918 přesun, ?
09.11.1918-17.11.1918 Mandriola, ? /

Velitel:
Commander:
11.07.1918-25.10.1918 Graziani, Andrea (generálmajor)
25.10.1918-17.11.1918 Piccione, Luigi Giuseppe (generálmajor)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
11.07.1918-00.10.1918 Vitalini, Enrico rytíř (podplukovník)
00.10.1918-17.11.1918 Beaud, Eugenio rytíř (plukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
22.04.1918-26.04.1918 3. československý střelecký pluk
22.04.1918-26.04.1918 4. československý pěší pluk
26.04.1918-17.11.1918 12. československá střelecká brigáda
11.07.1918-17.11.1918 11. československá střelecká brigáda
16.09.1918-13.11.1918 35. československý střelecký pluk
12.11.1918-17.11.1918 6. československý dělostřelecký pluk

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond Československá střelecká divise v Itálii
Bednařík, František: V boj! Obrazová kronika československého revolučního hnutí v Itálii 1915-1918. Praha, Za svobodu 1927.
URL : https://www.valka.cz/6-ceskoslovenska-strelecka-divise-1918-1918-t43491#500519Verze : 1
MOD