Main Menu
User Menu

59. skupina zdravotnických operací [1998- ]

59th Medical Operations Group

     
Název:
Name:
59. skupina zdravotnických operací
Originální název:
Original Name:
59th Medical Operations Group
Datum vzniku:
Raised/Formed:
05.03.1998
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.04.1998-DD.MM.RRRR 59. zdravotnické křídlo
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

Poznámka:
Note:
Zdroje:
Sources:
www.afhra.af.mil
URL : https://www.valka.cz/59-skupina-zdravotnickych-operaci-1998-t137023#451167Verze : 0
MOD