Main Menu
User Menu

588. samostatná armádní spojovací letka [1943-1944]

588th Detached Army Liaison Aviation Squadron

588. samostatná armádna spojovacia letka

588-я отдельная армейская авиационная эскадрилья связи (588 оааэс)

     
Název:
Name:
588. samostatná armádní spojovací letka
Originální název:
Original Name:
588-я отдельная армейская авиационная эскадрилья связи
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.MM.RRRR
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
21.04.1943-20.11.1943 56. armáda
20.11.1943-18.04.1944 Samostatná prímorská armáda
18.04.1944-07.09.1944 4. letecká armáda
Dislokace:
Deployed:
DD.10.1943-DD.MM.RRRR Achtanizovskaja /
DD.10.1943-DD.MM.RRRR Starotitarovskaja /

Velitel:
Commander:
DD.09.1942-DD.MM.RRRR Stepanenko, Viktor Fjodorovič (Kapitan / Kапитан)
DD.MM.RRRR-DD.MM.1944 Stepanenko, Viktor Fjodorovič (Major / Mайор)
DD.MM.1944-DD.MM.1944 Brižinev, Filipp Mojsejevič (Major / Mайор)
Výzbroj:
Armament:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Polikarpov R-5
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Polikarpov U-2
Poznámka:
Note:
- v bojujúcej armáde od 21.04.1943 do 07.09.1944
Zdroje:
Sources:
Zoznam č. 24 samostatných oddielov, letiek, tylových jednotiek a úradov vojenského letectva, ktoré boli súčasťou Bojujúcej armády počas Veľkej vlasteneckej vojny v r. 1941-1945, Príloha smernice generálneho štábu z 1. októbra 1960, № 170481 (Перечень No.24 отдельных отрядов, эскадрилий, тыловых частей и учреждений военно-воздушных сил, входивших в состав Действующей армии в годы Великой Отечественной воины 1941-1945 гг., Приложение к директиве Генерального штаба от 1 октября 1960 г. № 170481)
https://podvignaroda.ru/?#id=1007902117
https://unotices.com/book.php?id=149896&page=2
https://unotices.com/book.php?id=149896&page=29
URL : https://www.valka.cz/588-samostatna-armadni-spojovaci-letka-1943-1944-t203940#580359Verze : 2
MOD