Gaius Iulius Caesar

Autor : 🕔05.10.2002 📕12.114

Hledáme nové kolegy

Server valka.cz neustále hledá nové kolegy, kteří jsou ochotni pomoci s rozvojem a doplňováním obsahu, koordinací a kontrolou práce, moderováním příspěvků a další činností. Neváhejte a zapojte se do tvorby valka.cz v duchu hesla Čtenáři sobě :)

Přidejte se k nám!

Seriál

  1. Gaius Iulius Caesar
  2. Gaius Iulius Caesar
  3. Gaius Iulius Caesar
  4. Gaius Iulius Caesar
  5. Gaius Iulius Caesar
  6. Gaius Iulius Caesar
  7. Gaius Iulius Caesar
  8. Gaius Iulius Caesar

Podobné články

Další články autora

Rozpočet tohoto webu pro rok 2018 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 87.861,- Kč
♡ Chci přispět

Po návrate od Thapsu a Utiky do Ríma sa caesar postaral predovšetkým o to, aby zapôsobil dobrým dojmom a určitým smerom ovplyvnil verejnú mienku. Vystupoval pred ľudom aj v senáte, zdôrazňoval, že nemá nijaké tyranské zámery a vyzdvihoval svoje úsilie o zvýšenie blahobytu na úkor podmanených území.

V auguste 46 potom oslávil veľkolepý 4 – násobný triumf nad galiou, Egyptom, Pontom a Afrikou. Cena všetkých pokladov, ktoré sa ukazovali v tie dni dosahovala 65 000 talentov. Hneď po triumfe Caesar štedro odmenil vojsko. Potom odmenil obyčajných ľudí obilím, olejom a zrnom. Usporiadal tiež pre nich veľkú oslavu. Vtom čase Caesara vyhlásili za diktátora, s neobmedzenými cenzorskými právami, tribúnskou mocou disponoval už predtým. Aby si ešte upevnil svoje postavenie rozdal pôdu veteránom. Ďalej urobil napríklad reformu kalendára so 365 dňami. Vydal zákony proti prepychu. V politike si ešte viac upevnil svoje postavenie, že senát doplnil svojimi ľuďmi.

Caesarova reformátorská činnosť, jeho úsilie o obnovu štátneho ,poriadku bolo čoskoro prerušené náhlym odchodom do Hispánie. Po skončení afrického ťaženia sa 2 légie umiestnené v zadnej Hispánii znovu vzbúrili a vyhlásili podporu pompeiovcom. Keď prišiel do Hispánie Pompeiov starší syn Gnaeus hneď ho vyhlásili za hlavného veliteľa. Gnaeus Pompeius sa ukázal ako skvelý veliteľ a za chvíľu disponoval 13 légiami. Celková situácia v Hispánii sa stala vážna a vyžadovala Caesarovu účasť.

Caesar tentokrát vôbec netúžil opustiť Rím. No chtiac – nechtiac musel ísť, vedenie v Ríme zanechal Lepidovi, ktorý sa postaral, aby bol Caesar zvolený po 4 krát za konzula, tentokrát sine collega. Na začiatku roka 45 p.nl. zahájil Caesar útok. 19. februára sa mu podarilo dobyť mesto Ategua, ktoré pompeiovci pokladali za nedobytné. Následne nato sa k nemu pridalo mnoho hispánskych občín.

Došlo ešte k niekoľkým zrážkam, kým sa odohrala rozhodujúca bitka. Bola to slávna bitka pri Munde ( 17.marca 45 p.nl. ) Caesar mal vtedy 80 kohort pechoty, čiastočne sformovaných zo zvyškov 3., 5., a 10. légie a okolo 9 000 jazdcov. Vojsko protivníka sa rozložilo na výšinách. Caesar čakal, že nepriateľ zostúpi do doliny a prekročí potok. Výpočty mu však tentokrát nevyšli. Caesarove légie sa približovali k potoku, ale pompeiovci sa nezberali zísť zo svojich výšin. Caesarove légie sa zastavili pred ich opevnenými pozíciami. Rozpútala sa krutá bitka a jej výsledok bol dlho na vážkach. V jednej chvíli Caesarove šíky dokonca zakolísali. Vtedy Caesar zoskočil z koňa, vzal štít, vrhol sa vpred a kričal, že tento deň nech bude pre neho posledný ako aj celé ťaženie pre vojakov. Pribehol k nepriateľskej línii, kde ho zasypali krupobitím kopijí, kým mu neprišli na pomoc centurióni. Týmto zúfalým činom však nastal prelom, boj sa rozpútal s novou silou a urputnosťou. Mauretánsky vojaci, ktorí bojovali s Ceasarom zrazu urobili z vlastnej iniciatívy hlboký jazdecký vpád do tyla nepriateľa a napadli jeho tábor. Labienus spozoroval tento manéver, zaviedol svojich 5 kohort späť a tým oslabil obranný front. To vlastne rozhodlo o výsledku – pompeiovci sa dali na útek. Caesar dosiahol definitívne víťazstvo. Jeho straty neprevyšovali tisíc mužov, zatiaľ čo protivník ich stratil viac ako 30 000. Medzi padlými bol i Labienus, ktorého na Caesarov príkaz pochovali. Bitka pri Munde bola najurputnejšou a najkrutejšou bitkou v celej občianskej vojne. Nie nadarmo potom Caesar povedal svojim priateľom, že neraz bojoval o víťazstvo, ale vtedy po prvý raz o svoj život.

Začiatkom októbra bol Caesar opäť v Ríme. Krátko po návrate Caesar oslávil nový, už 5 triumf. Hneď po triumfe sa vzdal úradu konzula sine collega a vyhlásil voľby na nastávajúce tri mesiace.

Caesar sa i teraz, ako vlastne počas celej občianskej vojny riadil heslom milosrdenstva – clementiou. Táto politika sa však neosvedčila. Mohla viesť a aj viedla k čiastkovým taktickým úspechom, no ukázala sa ako zhubná. A navyše pri doživotnej diktatúre ostávala pre opozíciu, ktorú vytvoril sám Caesar, vlastne jediná cesta k víťazstvu – fyzické odstránenie diktátora.

Autor : 🕔05.10.2002 📕12.114

Komentáře Disqus

Komentáře Facebook

Sociální sítě

Reklama

Poslední komentáře