Main Menu
User Menu

579. divize lidových granátníků [1944-1944]

579th People's Grenadier Division

579. Volksgrenadier-Division

     
Název:
Name:
579. divize lidových granátníků
Originální název:
Original Name:
579. Volksgrenadier-Division
Datum vzniku:
Raised/Formed:
22.08.1944
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
04.09.1944
Nástupce:
Successor:
326. divize lidových granátníků
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
Dislokace:
Deployed:
22.08.1944-04.09.1944 Kaposvár, ? /

Velitel:
Commander:
25.08.1944-17.09.1944 Kaschner, Erwin (Generalmajor)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( ? )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
22.08.1944-04.09.1944 Dělostřelecký pluk 1579
22.08.1944-04.09.1944 Granátnický pluk 1195

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; https://www.feldgrau.com/ ; https://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; https://www.axishistory.com/ ; https://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/579-divize-lidovych-granatniku-1944-1944-t47013#464990Verze : 1
MOD
Stručná historie 579. divize lidových granátníků


Byla vytvořena koncem srpna 1944 a následně se zbytky 326. pěší divize sloučena do 326. divize lidových granátníků v polovině září 1944.


Operace:
Maďarsko (08/1944 - 09/1944)


Organizace:
Granátnický pluk 1195
Granátnický pluk 1196
Granátnický pluk 1197
Dělostřelecký pluk 1579
Divizní jednotky 1579DATUM
SBOR
ARMÁDA
SKUPINA ARMÁD
OBLAST NASAZENÍ
srpen 1944 - září 1944
formování
Velitelství záložního vojska

Kaposvar (Maďarsko)
URL : https://www.valka.cz/579-divize-lidovych-granatniku-1944-1944-t47013#183951Verze : 0