Main Menu
User Menu

57. střelecká divize [1919-1920]

57th Rifle Division

57. strelecká divízia

57-я стрелковая дивизия (57 сд)

57-я стрелковая дивизия


19.07.1919 – sformovaná rozkazom vojskám Južného frontu (N 1200) z jednotiek Skupiny vojsk Poltavského smeru
11.11.1920 – rozkazom vojskám Západného frontu (N 2456) bola rozpustená, jej jednotky
boli určené na doplnenie 4. streleckej divízie


Nadriadené jednotky:
07. 1919 – 11. 1919 – 14. armáda
11. 1919 – 02. 1920 – rezerva Južného a Juhozápadného frontu
02. 1920 – 03. 1920 – 12. armáda
03. 1920 – 05. 1920 – 16.armáda
05. 1920 – 10. 1920 – Mozyrská skupina vojsk
10. 1920 – 4. armáda Západného frontu


Zúčastnila sa bojov proti Denikinovým vojskám v oblasti Poltavy, Sevska, na rieke Sejm.
Angažovala sa vo vojne proti Poľsku.
Zúčastnila sa likvidácie ozbrojených oddielov Bulak-Balachoviča.


Náčelníci divízie:
04.08. 1919 – 11.10. 1919 – Chuďakov N. A.
11.10. 1919 – 24.04. 1920 – Kuznecov F. A.
24.04. 1920 – 27.04. 1920 – Klimovskich V. E. – dočasne poverený velením
27.04. 1920 – 01.06. 1920 – Timofejev-Naumov V. Z.
01.06. 1920 – 28.06. 1920 Ugrjumov L. Ja.
28.06. 1920 – 02.08. 1920 – Mikita-Koľada N. Z.
02.08. 1920 – 12.11. 1920 – Oľšanskij M. N.
12.11. 1920 – 19.11. 1920 – Šaškin V. V.
Zdroje:
guides.eastview.com
http://rkka.ru/handbook/reg/57sd19.htm
URL : https://www.valka.cz/57-strelecka-divize-1919-1920-t67087#237284Verze : 1