Main Menu
User Menu

563. záchranná skupina [2003- ]

563rd Rescue Group

     
Název:
Name:
563. záchranná skupina
Originální název:
Original Name:
563rd Rescue Group
Datum vzniku:
Raised/Formed:
29.07.2003
Předchůdce:
Predecessor:
3. letecká záchranná a odsunová skupina
Datum zániku:
Disbanded:
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.2003-DD.MM.RRRR 347. záchranné křídlo
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

Poznámka:
Note:
Zdroje:
Sources:
www.afhra.af.mil
URL : https://www.valka.cz/563-zachranna-skupina-2003-t138055#452199Verze : 0
MOD