Main Menu
User Menu

561. středisko radiolokačního průzkumu [1992-1992]

561st Radar Surveillance Centre

     
Název:
Name:
561. středisko radiolokačního průzkumu
Originální název:
Original Name:
561. středisko radiolokačního průzkumu
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.03.1992
Předchůdce:
Predecessor:
512. radiotechnická rota Martiněves
Datum zániku:
Disbanded:
31.12.1992
Nástupce:
Successor:
561. středisko radiolokačního průzkumu Martiněves
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.03.1992-31.12.1992 56. skupina radiolokačního průzkumu a uvědomování
Dislokace:
Deployed:
01.03.1992-31.12.1992 Martiněves, kasárny a Radiolokační stanoviště /

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Výzbroj:
Armament:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina, fond 00000 ,
URL : https://www.valka.cz/561-stredisko-radiolokacniho-pruzkumu-1992-1992-t118922#408573Verze : 3