Main Menu
User Menu

56. střelecká divize [1919-1919]

56th Rifle Division

56. strelecká divízia

56-я стрелковая дивизия

56-я стрелковая дивизия


28. 4. 1919 - sformovaná v Kyjeve pod názvom 5. ukrajinská strelecká divízia
16. 7. 1919 - premenovaná na 56. streleckú divíziu
29. 10. 1919 - rozpustená


Účasť v bojoch:
apríl - júl 1919 - bojovala proti Denikinovým vojskám vo východnej časti Ukrajiny; od júla v Donskej oblasti (na rieke Choper)
august - september 1919 - stála proti jazdnej Mamontovovej skupine
október 1919 - zaujímala obranu na rieke Don


Nadriadené jednotky:
04.-05. 1919 - 3. Ukrajinská armáda
05.-06. 1919 - 8. armáda
07.-10. 1919 - 9. armáda


Náčelníci divízie:
28.4. 1919-16.10. 1919 - Sluvis M. V. (Слувис М.В.)
16.10 1919-29.10. 1919 - Radeckij (Радецкий)


Zdroj:
http://rkka.ru/handbook/regsd3.htm
URL : https://www.valka.cz/56-strelecka-divize-1919-1919-t66968#236883Verze : 0