Main Menu
User Menu

559. samostatná armádní spojovací letka [1943-1945]

559th Detached Army Liaison Aviation Squadron

559. samostatná armádna spojovacia letka

559-я отдельная армейская авиационная эскадрилья связи (559 оааэс)

     
Název:
Name:
559. samostatná armádní spojovací letka
Originální název:
Original Name:
559-я отдельная армейская авиационная эскадрилья связи
Datum vzniku:
Raised/Formed:
31.03.1943
Předchůdce:
Predecessor:
Samostatná armádna spojovacia letka 1. údernej armády
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
31.03.1943-09.05.1945 1. úderná armáda
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR

Velitel:
Commander:
DD.03.1943-DD.MM.RRRR Stepanov, Alexandr Ivanovič (Major / Mайор)
Výzbroj:
Armament:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Polikarpov Po-2
Poznámka:
Note:
- v bojujúcej armáde od 31.03.1943 do 09.05.1945
Zdroje:
Sources:
Zoznam č. 24 samostatných oddielov, letiek, tylových jednotiek a úradov vojenského letectva, ktoré boli súčasťou Bojujúcej armády počas Veľkej vlasteneckej vojny v r. 1941-1945, Príloha smernice generálneho štábu č. 170481 z 1. októbra 1960, (Перечень No.24 отдельных отрядов, эскадрилий, тыловых частей и учреждений военно-воздушных сил, входивших в состав Действующей армии в годы Великой Отечественной воины 1941-1945 гг., Приложение к директиве Генерального штаба от 1 октября 1960 г. № 170481)
https://podvignaroda.ru/?#id=17130432
URL : https://www.valka.cz/559-samostatna-armadni-spojovaci-letka-1943-1945-t201354#575581Verze : 1
MOD