Main Menu
User Menu

53. zkušební řídicí skupina [2002- ]

53rd Test Management Group

     
Název:
Name:
53. zkušební řídicí skupina
Originální název:
Original Name:
53rd Test Management Group
Datum vzniku:
Raised/Formed:
30.07.2002
Předchůdce:
Predecessor:
57. zkušební skupina
Datum zániku:
Disbanded:
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.2002-DD.MM.RRRR 53. křídlo
Dislokace:
Deployed:
01.10.2002-DD.MM.RRRR Valparaiso, Eglin AFB
Velitel:
Commander:
30.07.2002-01.10.2002 ?, ? ( ? )
01.10.2002-22.06.2004 Hayner, Douglas C. (Colonel)
22.06.2004-04.08.2006 Fairbairn, Stephen C. (Colonel)
04.08.2006-08.08.2008 Berghoff, Thomas (Colonel)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

Poznámka:
Note:
Zdroje:
Sources:
www.afhra.af.mil
URL : https://www.valka.cz/53-zkusebni-ridici-skupina-2002-t136972#451116Verze : 0
MOD