Main Menu
User Menu

53. divize [1941-1945]

53rd Division / 第五三師団

     
Název:
Name:
53. divize
Originální název:
Original Name:
第五三師団
Datum vzniku:
Raised/Formed:
16.09.1941
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.1945
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.09.1941-DD.11.1943 Centrální oblastní armáda
DD.11.1943-DD.MM.RRRR Jižní armáda
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 33. armáda
DD.01.1944-DD.MM.1945 Armáda Burmské zóny
Dislokace:
Deployed:
16.09.1941-DD.MM.RRRR Kyoto
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Saigon /
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Singapore /
DD.MM.RRRR-DD.09.1945 ?, Burma /

Velitel:
Commander:
01.10.1941-25.09.1943 Baba, Masao (Rikugun Čújó / Rikugun Chujo)
25.09.1943-27.04.1944 Kono, Etsujiro (Rikugun Čújó / Rikugun Chujo)
27.04.1944-20.02.1945 Takeda, Kaoru (Rikugun Čújó / Rikugun Chujo)
20.02.1945-30.09.1945 Hayashi, Yoshihide (Rikugun Čújó / Rikugun Chujo)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
27.10.1943-DD.MM.1945 119. pěší pluk

Ručně vyplněné položky:
DD.09.1941-DD.09.1945 Velenie
DD.09.1941-DD.09.1945 štáb divízie
DD.09.1941-DD.09.1945 119. pěší pluk 1)
DD.09.1941-DD.09.1945 128. pěší pluk 1)
DD.09.1941-DD.09.1945 151. pěší pluk 1)
DD.MM.1941-DD.MM.1945 53. pruzkumný pluk
DD.MM.1941-DD.MM.1945 53. pluk polního dělostřelectva
DD.MM.1941-DD.MM.1945 53. ženijní pluk
DD.MM.1941-DD.MM.1945 53. transportní pluk
DD.MM.1941-DD.MM.1945 Divizní komunikační jednotka
DD.09.1941-DD.09.1945 ?
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
- Kód, alias odpis?, opotrebovanie? / 安(やすし)
- doplňovací obvod - okres Kyoto
1) združené do skupiny pechoty 53. divízie, rozpustenej 27.10.1943
Zdroje:
Sources:
ja.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/53-divize-1941-1945-t20306#432946Verze : 0
MOD
53. divize


119. pěší pluk
128. pěší pluk
151. pěší pluk
53. průzkumný pluk
53. dělostřelecký pluk (24x 75mm děla, 12x 105mm houfnice)
53. ženijní pluk
53. spojovací jednotka
53. transportní pluk
URL : https://www.valka.cz/53-divize-1941-1945-t20306#76386Verze : 0
MOD

JAPONSKÉ CÍSAŘSTVÍ 53. Divize
Datum vzniku 16.09.1941 Kyoto
Předchůdce -
Datum zániku 30.09.1945
Následovník -
Nadřízené velitelství DD.09.1941 Centrální oblastní armáda
??.11.1943 Jižní armáda
??.01.1944 Barmský armádní okruh
Dislokace -
Velitelé 01.10.1941 - 25.09.1943 Baba, Masao
25.09.1943 - 27.04.1944 Kono, Etsujiro
27.04.1944 - 20.02.1945 Takeda, Kaoru
20.02.1945 - 30.09.1945 Hayashi, Yoshihide
Podřízené útvary -
Prameny https://www.axishistory.com/index.php?id=8258
Literatura
URL : https://www.valka.cz/53-divize-1941-1945-t20306#307909Verze : 0
Zloženie divízie v konečnej fáze svojej exitencieJednotka Unit
119. peší pluk (plk. Yoshio Haga) 119th Infantry Regiment (col. Yoshio Haga)歩兵第119連隊 (羽賀芳男大佐)
128. pěší pluk (plk. Kikuchi Yoshinosuke) 128th Infantry Regiment(col. Kikuchi Yoshinosuke) 歩兵第128連隊 (菊地芳之助大佐)
151. pěší pluk (plk. Goro Hashimoto) 151st Infantry Regiment (col. Goro Hashimoto) 歩兵第151連隊 (橋本熊五郎大佐)
53. prieskumný pluk (mjr. Tomio Saito) 53rd Recon Regiment (Maj. Tomio Saito) 捜索第53連隊 (斎藤富雄少佐)
53. pluk polného delostrelectva (plk. Takeo Yokota) 53rd Field Artillery Regiment (col. Takeo Yokota) 野砲兵第53連隊 (横田武夫大佐)
53. ženijní pluk (plk. Makoto Tanaka) 53rd Engineer Regiment (col. Makoto Tanaka) 工兵第53連隊 (田中誠大佐)
53. logistický pluk (plk. Toshio Ogata) 53rd Logistic Regiment (col. Toshio Ogata) 輜重兵第53連隊 (緒方俊夫大佐)
Divizná komunikačná švadrona 53. divízie (mjr. Kaneko ?) 53rd Division Communication Squadron (Maj. Kaneko?) 第53師団通信隊 (金子庫三少佐)
Divizná výzbrojná jednotka 53. divízie (kpt. Shigeo Yamamoto) 53rd Division Arsenal Unit (cap. Shigeo Yamamoto) 第53師団兵器勤務隊 (山本茂雄大尉)
Zdravotná švadrona 53. divízie (mjr. Tsujimura?) 53rd Division Medical Squadron (maj. Tsujimura?) 第53師団衛生隊 (辻村正少佐)
1.polná nemocnica (mjr. Teramoto, Yoshimi) 1st Field Hospital (maj. Teramoto, Yoshimi) 第1野戦病院 (寺本嘉範少佐)
2. polná nemocnica (mjr. Bando?) 2nd Field Hospital (maj. Bando?) 第2野戦病院 (板東保少佐)
4. polná nemocnica (mjr. ?) 4th Field Hospital (maj. ? ) 第4野戦病院 (後下保少佐)
Jednotka ochrany a zásobovania vody 53. divízie (mjr. Isao Koyamada) Water Supply Protection Unit (maj. Isao Koyamada) 第53師団防疫給水部 (小山田功少佐)
Sklad koní ? 53. divízie(kpt. Miyamoto Yusaburo) Horse Disease Depot 53rd Division (capt. Miyamoto Yusaburo) 第53師団病馬廠 (宮本雄三郎大尉)

* Pozn. v zátvorke je uvedený velitel jednotky


zdroj
ja.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/53-divize-1941-1945-t20306#432966Verze : 0
MOD
Divízia bola vytvorená s plánom, aby bola 8. divíziou permanentne umiestnenou v Manchurii. Jednalo sa o úplne novovytvorenú divíziu.


7.10.1940 boli zorganizované ďalšie 6. divízii., 51., 52., 54., 55., 56., 57.,


16.9.1941 je v Kyoto vytvorená 53. divízia aby doplnila predchádzajúcich 6. divízii. Príslušníci sú rekrutovaní z prefektúr Fukui, Mie, Kyoto, Shiga.


Divízia sídli po svojom vytvorení v centálnom Kyoto.


11.1943 zaradená ako rezervná sila pre južné operácie. 1.1944 divízia je presunutá do Saigonu, následne do Singapore. Následne odoslaná do Burmy, aby sat u podieľala na operáciach v Imphale.


V Burme sa účastní bitvy Yue Teng?, Irrawaddy. Koncom vojny sa účastní bojov proti Britskej Burmskej armády v oblasti Sittang, kde ju zastihne koniec vojny.
URL : https://www.valka.cz/53-divize-1941-1945-t20306#432967Verze : 0
MOD