Main Menu
User Menu

53. brigáda pasivních systémů a elektronického boje [2007-2010]

53rd Passive Systems and Electronic Warfare Brigade

     
Název:
Name:
53. brigáda pasivních systémů a elektronického boje
Originální název:
Original Name:
53. brigáda pasivních systémů a elektronického boje
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.2007
Předchůdce:
Predecessor:
53. centrum pasivních systémů a elektronického boje
Datum zániku:
Disbanded:
31.12.2010
Nástupce:
Successor:
53. brigáda průzkumu a elektronického boje
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.2007-31.12.2010 Velitelství Společných sil
Dislokace:
Deployed:
01.10.2007-31.12.2010 Opava, Jaselské kasárny
Velitel:
Commander:
01.10.2007-DD.10.2010 Milčický, Petr ( )
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
01.10.2007-31.12.2010 Babic, Pavol (plukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.10.2007-31.12.2010 531. prapor pasivních systémů
01.10.2007-31.12.2010 532. prapor elektronického boje

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
01.10.2007-31.12.2010 generála Heliodora Píky
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR -
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://www.53brigada.cz/

URL : https://www.valka.cz/53-brigada-pasivnich-systemu-a-elektronickeho-boje-2007-2010-t65662#333056Verze : 0
MOD
53. brigáda pasivních systémů a elektronického boje


53. brigáda PS a EB je specializovaný, mobilní pozemní útvar brigádního typu v sestavě Velitelství společných sil AČR určený:
- k vedení skrytého elektronického (rádiového a radiotechnického) průzkumu širokého spektra vzdušných, pozemních i hladinových cílů protivníka zahrnujícího vyhledávání, zaměřování a důkladnou technickou i zpravodajskou analýzu signálů jako nezbytný podklad pro rozhodování velitelů všech druhů vojsk na taktickém i strategickém stupni,
- k získávání, shromažďování, vyhodnocování, předávání informací a vedení elektronického působení na hloubku prostoru odpovědnosti mechanizované divize,
- k provádění odborné přípravy specialisty pasivních systémů a elektronického boje příslušníků AČR a NATO.
Zdroj:
www.army.cz
www.53brigada.cz
URL : https://www.valka.cz/53-brigada-pasivnich-systemu-a-elektronickeho-boje-2007-2010-t65662#233232Verze : 0
MOD