53. brigáda pasivních systémů a elektronického boje [2007-2010]

53rd Passive Systems and Electronic Warfare Brigade
     
Název:
Name:
53. brigáda pasivních systémů a elektronického boje 53rd Passive Systems and Electronic Warfare Brigade
Originální název:
Original Name:
53. brigáda pasivních systémů a elektronického boje
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.2007
Předchůdce:
Predecessor:
53. centrum pasivních systémů a elektronického boje 53rd Passive Systems and Electronic Warfare Centre
Datum zániku:
Disbanded:
31.12.2010
Nástupce:
Successor:
53. brigáda průzkumu a elektronického boje
53rd Reconnaissance and Electronic Warfare Brigade
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.2007-31.12.2010 Velitelství Společných sil
01.10.2007-31.12.2010 Joint Forces Command
Dislokace:
Deployed:
01.10.2007-31.12.2010 Opava, Jaselské kasárny
Velitel:
Commander:
01.10.2007-DD.10.2010 Milčický, Petr ( )
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
01.10.2007-31.12.2010 Babic, Pavol (plukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Čestný název:
Honorary Name:
01.10.2007-31.12.2010 generála Heliodora Píky
01.10.2007-31.12.2010 of General Heliodor Píka
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR -
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
http://www.53brigada.cz/

URL : https://www.valka.cz/53-brigada-pasivnich-systemu-a-elektronickeho-boje-2007-2010-t65662#333056 Verze : 0
53. brigáda pasivních systémů a elektronického boje


53. brigáda PS a EB je specializovaný, mobilní pozemní útvar brigádního typu v sestavě Velitelství společných sil AČR určený:
- k vedení skrytého elektronického (rádiového a radiotechnického) průzkumu širokého spektra vzdušných, pozemních i hladinových cílů protivníka zahrnujícího vyhledávání, zaměřování a důkladnou technickou i zpravodajskou analýzu signálů jako nezbytný podklad pro rozhodování velitelů všech druhů vojsk na taktickém i strategickém stupni,
- k získávání, shromažďování, vyhodnocování, předávání informací a vedení elektronického působení na hloubku prostoru odpovědnosti mechanizované divize,
- k provádění odborné přípravy specialisty pasivních systémů a elektronického boje příslušníků AČR a NATO.
Zdroj:
www.army.cz
www.53brigada.cz
URL : https://www.valka.cz/53-brigada-pasivnich-systemu-a-elektronickeho-boje-2007-2010-t65662#233232 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více