Main Menu
User Menu

51. Perekopská strelecká divízia [1919-1921]

51-ja Perekopskaja strelkovaja divizija imeni Mossovieta

51-я Перекопская стрелковая дивизия им. Моссовета


06.07.1919 – sformovaná podľa rozkazu vojskám 3. armády Východného frontu (N 0158) z jednotiek Samostatného Severného expedičného oddielu, Samostatnej brigády 3. armády, Vjatskej pevnostnej brigády
13.12.1920 – Rozkazom Revolučnej vojenskej rady republiky (N 2797/559) divízia dostala názov 51. Moskovská strelecká divízia
14.07.1921 – 51. Perekopská strelecká divízia (imeni Mossovieta)


Nadriadené jednotky:
07. 1919 – 11. 1919 – 3. armáda Východného frontu
11. 1919 – 08. 1920 – 5. armáda Východného frontu
08. 1920 – 09. 1920 – Pravobrežná skupina vojsk 13. armády
09. 1920 – 23.11. 1920 – 6. armáda Južného frontu
23.11. 1920 – 28. 11. 1920 – 4. armáda Južného frontu
28.11. 1920 – 05.1921 – vojská Ukrajiny a Krymu
05. 1921 – 04. 1922 – Charkovský vojenský okruh


Účastnila sa operácií proti Kolčakovým vojskám v rámci Východného frontu.
V zostave Juhozápadného a Južného frontu viedla boje proti Wrangelovým vojskám.
V roku 1921 strážila rumunské hranice.


Náčelníci divízie (1919 – 1921):
15.08. 1919 – 23.05. 1920 – Bljucher V. K.
23.05. 1920 – 06.07. 1920 – Belickij S. M.
06.07. 1920 – 11.05. 1921 - Bljucher V. K.Zdroje:
guides.eastview.com
http://rkka.ru/handbook/reg/51sd18.htm
URL : https://www.valka.cz/51-Perekopska-strelecka-divizia-1919-1921-t67088#237293Verze : 0