Izraelská výsadková vojska

Autor: US Ranger / Georgie 🕔︎︎ 👁︎ 20.892

Ze všech elitních jednotek světa se žádné neúčastnily tolika bojů jako ty izraelské. Byly založeny v roce 1948 v průběhu války za nezávislost a jejich vybavení ze začátku tvořil jeden letoun Curtiss C-46a 4000 padáků z druhé ruky. Jednotka se sestávala z izraelských veteránů britské armády a Palmachu, absolventů výsadkového kursu, který proběhl v Československu a řady dobrodruhů.

Počátkem padesátých let neustálé pronikání arabských teroristů vedlo k vytvoření malé jednotky z nejlepších vojáků pro odvetné akce. Byla nazvána ,,stá první‘‘ a byla velmi úspěšná, po několika letech se však sloučila s výsadkovým útvarem. Po několika úspěšných akcích v letech 1954/55 se výsadkáři rozrostli do síly brigády a v letech 55-56 provedli několik velmi úspěšných odvetných operací. Za války v roce 1956zahájil sinajské tažení padákový výsadek jednoho praporu v průsmyku Mitla, zatím co hlavní síly brigády postupovaly po silnici a celá operace trvala pouhých 28 hodin. V bojích v průsmyku Mitla a jeho okolí ztratili výsadkáři 38 mrtvých a více než sto zraněných, egyptské ztráty však překročili 260.

Reklama

V další operaci byl jeden prapor vysazen u at-Túru na jihovýchoním pobřeží Suezského zálivu a zbytek brigády měl za úkol spojit se se svým předsunutým praporem. Poté se celá brigáda spojila s 9. pěší brigádou s cílem dobýt Šarm aš-Šajch.

Po dalších letech trestných nájezdů sehráli výsadkáři hlavní roli v šestidenní válce v roce 1967. Účastnili se operací u Gazy a Suezského průplavu, jejich nejslavnější chvíle však nastaly 7. června 1967, když dobyli jeruzalémské staré město.Tato bitva vyžadovala velmi pečlivý postup, aby nedošlo k poškození tří nejsvětějších chrámů tří velkých náboženství, což nutně znamenalo větší ztráty než obvykle.

Za zmínku stojí ještě záchrana rukojmích v Etebbe, kde ztratili svého velitele - podplukovníka Joniho Netanjahua, který jako vždy bojoval v čele svých mužů. Od té doby se výsadkáři účastnili zejména bojů v Libanonu.

Všichni schopní muži v Izraeli povinně procházejí tříletou vojenskou službou a každý se může dobrovolně přihlásit k výsakářům. Výběr je přísný a výcvik náročný, důraz se klade na praktické vojenské dovednosti jako je výcvik se zbraní, demolice, skrytý průnik atd. Fyzické požadavky jsou velmi tvrdé. Všichni musí projít výsadkovým výcvikem a mnozí se pak zdokonalují v technikách HALO. Pravidelně se nacvičují noční akce a vrtulíkové výsadky.

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více