Main Menu
User Menu

5. střelecký prapor [1939-1939]

5th Rifles Battalion

5 Batalion Strzelców

     
Název:
Name:
5. střelecký prapor
Originální název:
Original Name:
5 Batalion Strzelców
Datum vzniku:
Raised/Formed:
24.08.1939
Předchůdce:
Predecessor:
III. prapor 32. pěšího pluku
Datum zániku:
Disbanded:
11(?).09.1939 1)
Nástupce:
Successor:
Sloučená rota 5. střeleckého praporu 2)
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
24.08.1939-02.09.1939 Novohradská jezdecká brigáda
02.09.1939-11.09.1939 20. pěší divize 3)
Dislokace:
Deployed:
24.08.1939-31.08.1939 Działdowo/? /
31.08.1939-01.09.1939 Działdowo/Komorniki-Malinowo boj /
01.09.1939-02.09.1939 Działdowo/Komorniki-Malinowo-Księży Dwór-Kurki-prostor Kęczewo-prostor Turza Wielka/noční přesun /
02.09.1939 prostor Turza Wielka-prostor Łomia/přesun /
03.09.1939 Szydłowo/1,5 km východně - boj /
04.09.1939 prostor Szydłowo-???-prostor Strzegowo-???-???/přesun /
04.09.1939-09.09.1939 ???-Płock-???-prostor Młodzieszyn-???-Nowy Dwór-???-les západně Józefów (u Legionowa)/přesun /
09.09.1939-11.09.1939 lesy východně Jabłonna/Michałów(?) /

Velitel:
Commander:
24.08.1939-DD.09.1939 Perucki, Piotr (major piechoty)
DD.09.1939-11.09.1939 Sadkowski, Stanisław Konstanty (kapitan piechoty)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

24.08.1939-DD.09.1939 1. rota 5. střeleckého praporu 4) 5)
24.08.1939-DD.09.1939 2. rota 5. střeleckého praporu 5)
24.08.1939-DD.09.1939 3. rota 5. střeleckého praporu 5)
24.08.1939-DD.09.1939 kulometná rota 5. střeleckého praporu 5) 6)
24.08.1939-DD.09.1939 protitanková četa 5. střeleckého praporu 5)
24.08.1939-DD.09.1939 průzkumná četa 5. střeleckého praporu 5)
24.08.1939-DD.09.1939 zákopnická četa 5. střeleckého praporu 5) 7)
24.08.1939-DD.09.1939 spojovací četa 5. střeleckého praporu 5)
24.08.1939-DD.09.1939 hospodářská četa 5. střeleckého praporu 5) 8)
Čestný název:
Honorary Name:

Vyznamenání:
Decorations:

Poznámka:
Note:
1) Datum zániku praporu jako celku není přesně určeno. Po ústupu společně s rozprášenými jednotkami 20. pěší divize (04.09.1939-06.09.1939) přes Płock na shromaždiště 20. pěší divize v prostoru obce Młodzieszyn a později přes Modlin dorazila větší část praporu (kolem 400 mužů) do prostoru lesů u obce Jabłonna. Tam byla provedena reorganizace jednotek a ze zbytků praporu była utvořena sloučená rota 5. Střeleckého praporu (150-300 mužů). Menší část praporu i s velitelem ustupovala jinou cestou a kolem 10.09.1939 se nacházela v prostoru obce Rembertów a obě části se už nespojily.
2) Rota byla utvořena 11(?).09.1939 ze zbytků praporu v prostoru obce Jabłonna. Jejím velitelem był kpt. Sadkowski a po jeho smrti (13.09.1939) jménem neznámý ppor. v záloze. Była podřízena veliteli Kombinovaného praporu majora Kuczajowského. Po ústupu do Varšavy (14.09.1939) bojovala na pravém břehu Visly – Pradze – až do kapitulace Varšavy (28.09.1939). Tam převzal její velení ppor. v zál. Szczepan Kochanowski, bývalý velitel 2. roty I. mazurského praporu Národní obrany. Sikorski ve své zprávě uvádí, že rota byla později zařazena do III. praporu 205. pěšího pluku.
3) Prapor byl odebrán Novohradské jezdecké brigádě a zařazen do sestavy 20. pěší divize rozkazem velitele Armády „Modlin“ z důvodu posílení obranných pozic divize u města Mława.
4) III. četa ustupovala od Mławy samostatně a přes Modlin dorazila 08.09.1939 do Citadely ve Varšavě, kde její velení převzal ppor. Menkes. V rámci jedné z tvořených pochodových rot byla vyslána ke Garwolinu a svou bojovou cestu ukončila až 6. října při kapitulaci Samostatné operační skupiny „Polesí“.
5) O činnosti ani zániku roty (čety) jsem v uvedených zdrojích nenašel žádné informace a není známo, jestli rota (četa) jako organizační celek dorazila na shromaždště do prostoru lesů u obce Jabłonna.
6) Četa na tačankách kryla 4. září ústup praporu od obce Szydłowo a 5. září ráno ustoupila ve směru na Wyszyny Kościelne, kde zajišťovala štáb 20. pěší divize.
7) Před ústupem praporu dne 04.09.1939 četa vyhodila do vzduchu u obce Szydłowo můstek přes řeku Gniadówka.
8) Proviantní trén ustoupil s větší části praporu přes Płock a Modlin do prostoru Jabłonna a 14.09.1939 společně s vozatajstvem 20. pěší divize do Varšavy, kde setrval až do její kapitulace.
10)
Zdroje:
Sources:

Cegiełka, Jan: Sprawozdanie, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego, Londyn, sign.B.I.23/G/3
Jarząbkiewicz, Jerzy-Łukomski, Grzegorz: Nowogródzka Brygada Kawalerii 1920-1939, Poznań 2000, str. 195, 197,
Juszkiewicz, Ryszard: Bitwa pod Mławą, Książka i Wiedza, Warszawa 1987, str. 94, 95, 120-122, 142, 151, 164, 167, 170,
Menkes, Bernard: Relacja, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego, Londyn, sign.B.I.23/G/2
Sikorski, Antoni: Relacja, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego, Londyn, sign.B.I.23/G/1
Wesołowski, Andrzej: Walki pod Rynią, Dębem i Wieliszewem we wrześniu 1939 r. Cz. 1, in: Rocznik Archiwalno-Historyczny Centralnego Archiwum Wojskowego Nr 5(34) (2012) str. 131, 132
Wesołowski, Andrzej: Walki pod Rynią, Dębem i Wieliszewem we wrześniu 1939 r. Cz. 2, in: Rocznik Archiwalno-Historyczny Centralnego Archiwum Wojskowego Nr 6(35) (2013) str. 215, 217,
Wielki Atlas Kampanii Wrześniowej 1939 roku, Tom II, Taktyka i Strategia, Warszawa 2010

URL : https://www.valka.cz/5-strelecky-prapor-1939-1939-t213235#599549Verze : 0
MOD

Velitelská sestava praporu:


velitel praporu (dowódca batalionu) – 24.08.1939-DD.09.1939 major pěchoty Piotr Perucki 1)
DD.09.1939-11.09.1939 kapitán pěchoty Stanisław Konstanty Sadkowski 2)
pobočník velitele (adiutant) – 24.08.1939-DD.09.1939 kapitán pěchoty Władysław Komorek 3)
účetní důstojník (płatnik) – 24.08.1939-DD.09.1939 kapitán intendanctva Czesław Henryk Szymankiewicz 4)
spojovací důstojník (oficer łączności) – NN 15)
lékař – 24.08.1939-DD.09.1939 por. lek. Edward Piotr Hryniewiecki 5)
proviantní důstojník - 24.08.1939-DD.09.1939 podporučík pěchoty v záloze, ing Antoni Sikorski 6)
1. rota – 24.08.1939-DD.09.1939 kapitán pěchoty Stanisław Konstanty Turczak 7)
2. rota – 24.08.1939-11.09.1939 kapitán pěchoty Stanisław Konstanty Sadkowski 2)
3. rota – 24.08.1939-DD.09.1939 poručík pěchoty Karol Aleksander Kopcewicz 8)
kulometná rota (kompania ckm) – 24.08.1939-DD.09.1939 kapitán pěchoty Oskar Juliusz Fink 9)
kulometná četa na tačankách (pluton ckm na taczankach) – 24.08.1939-DD.09.1939 podporučík pěchoty v záloze Andrzej Ziółkowski 10)
minometná četa – 24.08.1939-DD.09.1939 poručík pěchoty Franciszek Skwarczek 11)
protitanková četa – 24.08.1939-DD.09.1939 podporučík pěchoty Feliks Adam Guzowski 12)
průzkumná četa – 24.08.1939-DD.09.1939 podporučík pěchoty Władysław Byrnas 13)
zákopnická četa – 24.08.1939-DD.09.1939 četař (plutonowy) ??? Zybowski 14)
spojovací četa – 24.08.1939-DD.09.1939 NN 15)
hospodářská četa – NN 15)


Poznámky:
1) (04.07.1895-09.10.1975). Před mobilizací byl velitelem III. praporu 32. pěšího pluku. Z menší částí praporu ustoupil do prostoru obce Rembertów (kolem 10.09.1939) a pravděpodobně po boji Novohradské jezdecké brigády u Mińska Mazowieckého (13.09.1939) dále na jihovýchod. Za neznámých okolností padl do sovětského zajetí. Po podepsání smlouvy Majski-Sikorski (30.07.1941) byl propuštěn a připojil se k polské armádě v ZSRR, kde byl 11.11.1941 povýšen do hodnosti podplukovníka a 25.01.2042 byl jmenován velitelem 25. pěšího pluku 9. pěší divize. Po evakuaci polské armády na Blízký východ a po zformování 3. divize karpatských střelců se stal velitelem 4. praporu karpatských střelců a od 04.07.1943 velitelem Etapní oblasti v Egyptu. Po demobilizaci v 1946 r. zůstal ve Velké Británii.
www.stankiewicz.e.pl
2) (18.08.1907-13.09.1939). Před mobilizací byl velitelem 9. roty 32. pěšího pluku. Po odpojení se velitele praporu od větší části zbytků praporu převzal velení a stal se velitelem sloučené roty 5. střeleckého praporu. Padl v boji s jednotkami 96. pěšího pluku (32. pěší divize) u obce Wieliszew.
3) (19.05.1904-DD.MM.RRRR). Před mobilizací byl pobočníkem velitele III. praporu 32. pěšího pluku. Není uveden v seznamu ztrát ani zajatých.
4) (19.01.1891-DD.09.1939). Před mobilizací byl hospodářským důstojníkem III. praporu 32. pěšího pluku. Padl za neznámých okolností při ústupu od Mławy (04.09.1939-08.09.1939).
5) (18.07.1912-11.06.1943). Před mobilizací byl lékařem III. praporu 32. pěšího pluku. Za neznámých okolností se dostal do Velké Británie, kde byl v roce 1941 přijat v hodnosti poručíka do stavu skupiny lékařů polského válečného námořnictva. Od 09.03.1942 do DD.01.1943 byl lékařem na ORP „Piorun“ a od ledna 1943 do 11.06.1943 na ORP „Ślązak″, na jehož palubě spáchal sebevraždu.
www.graptolite.net
6) (04.01.1895-DD.MM.RRRR). Proviantní trén praporu se po bojích u Mławy připojil k vozatajstvu 20. pěší divize a s ním ustoupil 14.09.1939 do Varšavy. Po kapitulaci Varšavy padl do německého zajetí a po osvobození byl v polské exilové armádě na Západě, kde napsal zprávu o své účasti v zářijových bojích 1939 r.
7) (11.03.1910-DD.09.1939). Před mobilizací byl velitelem 7. roty 32. pěšího pluku. Padl za neznámých okolností v září 1939.
8) (23.11.1911-DD.MM.RRRR). V březnu 1939 byl velitelem II. čety 2. kulometné roty 32. pěšího pluku. Není uveden v seznamu ztrát ani zajatých
9) (04.08.1899-DD.09.1939). Před mobilizací byl velitelem 3. kulometné roty 32. pěšího pluku. Některé údaje v internetovém zdroji uvádějí, že padl 26.09.1939 v obci Nowy Dwór u Modlinu a je pohřben ve Varšavě a jiné, že 08.09.1939 u obce Młodzieszyn (Miodzierzyn) nebo 03.05.1939 (sic!) w obci Młodziszyn. Juszkiewicz uvádí, že při ústupu byl těžce zraněn a zemřel v polní nemocnici v obci Jabłonna.
10) (01.12.1906-DD.MM.RRRR). Po kapitulaci Varšavy padl do německého zajetí.
11) (23.11.1909-DD.MM.RRRR). V několika zdrojích je uveden jako Skwarczak. Před mobilizací byl velitelem čety 3. kulometné roty 32. pěšího pluku. Některé zdroje uvádějí, že při obraně Varšavy byl velitelem 2. protiletadlové kulometné roty typu A. Po kapitulaci Varšavy unikl zajetí a zapojil se do ozbrojeného odboje v řadách ZWZ a Zemské armády pod přezdívkou „Socha“, kde dosáhl hodnosti kapitána. Od 15.03.1944 byl vězněn v koncentračním táboře Mauthausen. Válku přežil.
12) (18.06.1914-DD.MM.RRRR). Před mobilizací byl velitelem čety 3. kulometné roty 32. pěšího pluku. Není uveden v seznamu ztrát ani zajatých.
13) (29.05.1913-DD.MM.RRRR). Před mobilizací byl velitelem čety 8. roty 32. pěšího pluku. Není uveden v seznamu ztrát ani zajatých. Juszkiewicz uvádí, že byl zraněn v bojích u řeky Narew ((10.09.1939-13.09.1939).
14) (DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR). Neidentifikován.
15) Ve zdrojích není uveden.

Zdroje:
https://www.straty.pl/index.php/szukaj-w-bazie
www.stankiewicz.e.pl
https://www.stankiewicz.e.pl/index.php?kat=43
Jarząbkiewicz, Jerzy-Łukomski, Grzegorz: Nowogródzka Brygada Kawalerii 1920-1939, Poznań 2000, str. 238
Juszkiewicz, Ryszard: Bitwa pod Mławą, Książka i Wiedza, Warszawa 1987, str. 216-217
Kadry morskie Rzeczypospolitej, tom V, Gdynia 2011, str. 313, 336, 340, 406, 410
Rybka, Ryszard-Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006
Przemsza-Zieliński, Jan: Wrześniowa księga chwały kawalerii polskiej, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 1995, str. 382
URL : https://www.valka.cz/5-strelecky-prapor-1939-1939-t213235#599559Verze : 0
MOD