Main Menu
User Menu

5. stíhací letecká divize [1954-1958]

5th Fighter Air Division

     
Název:
Name:
5. stíhací letecká divize
Originální název:
Original Name:
5. stíhací letecká divize
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.11.1954
Předchůdce:
Predecessor:
5. letecká stíhací divize
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.1958
Nástupce:
Successor:
3. stíhací letecká divize
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.11.1954-01.03.1955 15. stíhací letecký sbor
01.03.1955-01.01.1957 Velitelství stíhacího letectva protivzdušné obrany státu
01.01.1957-01.10.1958 Velitelství letectva a protivzdušné obrany státu
Dislokace:
Deployed:
01.11.1954-01.10.1958 Žatec, letiště /

Velitel:
Commander:
10.11.1954-DD.MM.1955 Bílek, Soběslav ( )
DD.MM.1955-DD.MM.1957 Kovál, Ján (Plukovník)
DD.MM.1957-01.10.1958 Bílek, Soběslav ( )
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
01.11.1954-01.10.1958
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.11.1954-01.10.1958 11. stíhací letecký pluk
01.11.1954-01.10.1958 15. stíhací letecký pluk
01.11.1954-01.10.1958 17. stíhací letecký pluk
01.11.1954-01.10.1958 5. letecká divizní opravna
01.11.1954-01.10.1958 5. letecká spojovací rota
01.11.1954-15.06.1955 Radiotechnická stanice Mladá
01.11.1954-01.10.1958 Velitelské stanoviště 5. stíhací letecké divize
01.08.1957-01.10.1958 5. letecká technická skupina
01.10.1957-01.10.1958 46. rota pozemního zabezpečení navigace
01.10.1957-01.10.1958 5. rota pozemního zabezpečení navigace

Ručně vyplněné položky:

Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
01.11.1954-01.10.1958 VÚ 8674 Žatec
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, poválečná skupina, fond (5. stíhací letecká divize)
URL : https://www.valka.cz/5-stihaci-letecka-divize-1954-1958-t48283#275461Verze : 1
MOD
Na výnos MNO čj. 002524-OMS; 25. říjen 1954

Věc: Letecké útvary - reorganisace

Dnem 1. listopadu 1954
II. Přejmenování ve smyslu polního řádu ČSLA a polního řádu letectva.
(Náčelník gen. št. čs. armády genplk. Václav Kratochvíl v.r.)


Velitelství 5. letecké stíhací divise proudové
přejmenováno na:
Velitelství 5. stíhací letecké divise
URL : https://www.valka.cz/5-stihaci-letecka-divize-1954-1958-t48283#195028Verze : 0
9. května 1955 se uskutečnila na Letenské pláni v Praze vojenská přehlídka a leteckou část tvořil průlet téměř 200 letadel.
Přehlídkovou sestavu vedl tříčlenný roj velitele letectva a PVOS gen. Vosáhla v S-102,
za ním skupina 105 letounů „Tykalova letectva“: 9 – ti "pětek" S-102 od 3. sld a 60 letadel B-33 od 34. bild.
Letectvo PVOS zastupovaly dvě skupiny po 45 letadlech S-102: 1. od 1.sld a 2. od 5. sld. (Také tyto letěly v pětičlenných rojích.)


Skupinu 5. sld vedl velitel divize plk. Kovál, Ján v letounu HE-01, jeho čísla tvořili funkcionáři štábu divize Lalinský, Jurášek, Šidlo, Koštěl.
Následovaly 4 "pětky" 15. slp vedené mjr. Šímou a
skupinu 20 letounů 11. slp vedl mjr. Leško v letounu JH-01. Další pětky vedli kpt. Růžička Jiří, kpt. Svačina a mjr. Hobl.
Že se jednalo o důležitý úkol svědčí rozkaz velitele 5. sld č. 024 /1955 z 28.04.1955, v němž podrobně určena sestava, přidělené letouny s techniky po rojích. Nácviky byly prováděny v prostoru letiště.
***


Po reorganizačních změnách u PVOS (k 01.03.1955), vyhlásilo jeho velitelství v době od 23. do 28. 5. 1955 LTC (letecké taktické cvičení) sil PVOS na téma: "Protivzdušná obrana prostoru Čechy proti úderům nepřátelského letectva v podmínkách jaderného zamoření."


Divizní velitelské stanoviště (DVS) :
Po redislokaci Velitelství 158. radiotechnického pluku na letiště Žatec bylo na stanovišti 5. radiotechnické hlásky v Lažanech vybudováno společné VS 5. stíhací letecké divize 158. rtp a od 01.10.1955 bylo aktivováno. Fungovalo až do léta 1961.


Po zrušení 158. radiotechnického pluku - reorganizaci a vzniku samostatných radiotechnických praporů,
"přešly" Lažany pod velitelství 51. radiotechnického praporu a vzniklo zde velitelské staniviště 51. rtpr a 11. stíhacího leteckého pluku).Zdroj: Vojenský historický archiv Praha (kopie dokumentů z Fondů VL a 5.sld)
URL : https://www.valka.cz/5-stihaci-letecka-divize-1954-1958-t48283#336819Verze : 0
Okolnosti zrušeni:
„Usnesení vlády ČSR na snížení počtů Čs. lidové armády“ – Rozkaz NMNO, VLaPVOS čj.0018887 z července 1958 k provedení organizačních a dislokačních změn v r. 1958. „Vzhledem k dosažení kvalitativně lepší vybaveností novou, nadzvukovou technikou, byl snížen počet stíhacích leteckých pluků a stíhacích leteckých divizí... “


Platnost nové organizace a dislokace ČSLA stanovil ministr národní obrany dnem 1.10.1958. Nové složení svazku, velitelská, politická a operační podřízenost, materiální a finanční zabezpečení uvedeno v příloze“..


Poznámky ke ZRUŠENÍ:
Organizační opatřeni pro velitele 5. sld: Při likvidaci vašeho svazku a výstavbě nové 3. sld provést tato opatření:


PŘEVZÍT v době od 15.7. – 31.7.1958 do své podřízenosti („nové 3. sld“): 5. slp a 3. ldo Dobřany-Líně;

ZRUŠIT v době od 1.8. – 15.8.1958 15. slp a 5. ldo Žatec.


PŘEJMENOVAT v době od 15.8. – 31.8.198 velitelství 5. stíhací letecké divize (5.sld) na velitelství 3. sld; 5. leteckou spojovací rotu (5. lsr)na 3. lsr.


Praktickým sloučením obou štábů vytvořit nové velitelství 3. sld Žatec, které převezme zástavu a veškerý materiál a stane se pokračovatelem tradic svazku.


REORGANIZOVAT v době od 1.8. – 25.9.1958 3., 5. a 46. rotu pozemního zabezpečení navigace (rotu PZN) na 3., 5. a 46. prapor PZN.
V době od 1.10. – 1.11.1958 provést stmelení reorganizovaných útvarů, zahájení nového výcvikového roku….


Zdroj: VHA/VÚA Praha (viz čj.0018887)
URL : https://www.valka.cz/5-stihaci-letecka-divize-1954-1958-t48283#336820Verze : 0

Citace - STANISLAV VYSTAVĚL :

9. května 1955 se uskutečnila na Letenské pláni v Praze vojenská přehlídka a leteckou část tvořil průlet téměř 200 letadel – sestavu vedl tříčlenný roj velitele letectva gen. Vosáhla v S-102, za ním skupina 105 letounů „Tykalova letectva“: 9 – ti pětek od 3. sld a 60 letadel B-33 od 34. bild. Letectvo PVOS zastupovaly dvě skupiny po 45 letadlech S-102 1. od 1.sld a 2. od 5. sld. Také tyto letěly v pětičlenných rojích.
Skupinu 5. sld vedl velitel divize plk. Kovál v letounu HE-01, jeho čísla tvořili funkcionáři štábu divize Lalinský, Jurášek, Šidlo, Koštěl. Následovaly 4 pětky 15. slp vedené mjr. Šímou a skupinu 20 letounů 11. slp vedl mjr. Leško v letounu JH-01. Další pětky "vedli" kpt. Růžička Jiří, kpt. Svačina a mjr. Hobl. Že se jednalo o důležitý úkol svědčí rozkaz velitele 5. sld č. 024 /1955 z 28.04.1955, v němž podrobně určena sestava, přidělené letouny s techniky po rojích. Nácviky byly prováděny v prostoru letiště.Po reorganizačních změnách u PVOS (k 01.03.1955), vyhlásilo jeho velitelství v době od 23. do 28. 5. 1955 LTC (letecké taktické cvičení) sil PVOS na téma: "Protivzdušná obrana prostoru Čechy proti úderům nepřátelského letectva v podmínkách jaderného zamoření."


Divizní VS :
Po redislokaci Velitelství 158. radiotechnického pluku na letiště Žatec bylo na stanovišti radiotechnické hlásky v Lažanech vybudováno společné VS 5. sld a 158. rtp a od 1.10.1955 bylo aktivováno. (Fungovalo až do léta 1961 - po zrušení 158. rtp a vzniku samostatných rtpr, přešly Lažany pod 51. rtpr, vzniklo zde společné VS 51. rtpr a 11. slp).


Zdroj: VHA/VÚA Praha
Doba převzetí velení divize na podzim 1954 souhlasí.
Podle sdělení genmjr. v.v. Ing. Jaroslava Vítka: - "velel jsem 5. lsd od 1. srpna 1952 do 31. srpna 1954 a pak jsem nastoupil do VAAZ Brno".


5. stíhací leteckou divizi ale tehdy (10.11.1954) předával ZV Homola, Stanislav (podplukovník).


10.11.1954-DD.07.1955 Bílek, Soběslav (plukovník).
DD.07.1955-DD.09.1957 Kovál, Ján (plukovník).


Je velice pravděpodobné, že po jeho odchodu velel divizi opět některý zástupce velitele.
Zápis o předání velení svazku plk. Bílkovi Soběslavu je z 09.10.195709.10.1957-DD.08.1958 Bílek, Soběslav (plukovník).


Zdroj: VHA/VÚA Praha, Fond č. 01229
Kronika 5. sld
URL : https://www.valka.cz/5-stihaci-letecka-divize-1954-1958-t48283#337300Verze : 0
Vzácný snímek osobních automobilů velitelství 5. sld Žatec vč. VPZ!
Fotografie je z r. 1957/58 a je mj. zajímavá tím, že je na ní i 1 "Tatraplan" se starším provedením evidenční = VPZ.
(Podle pamětnické informace, kterou mě poskytl "panský kočí", jednalo se o "záložní automobil" velitele divize.

Do "úplného stavu" ještě chybí automobil Tatra 600 s "pravým" řízením, který sloužil orgánům VKR!
(Ten "fotit" bylo až moc nebezpečné...)
Podle sdělení plk. Bílka, byl tehdy náčelníkem mjr. Fiala, který v pozdějším období působil dokonce na Hlavní správě VKR jako náčelník odboru

Velitelství 5. sld:
www.mapy.cz
50°22'38.571"N 13°34'50.253"E

Garáže: (cca 100 m východně od štábu)
www.mapy.cz
50°22'36.710"N 13°34'56.791"E

Zdroj: www.mapy.cz
5. stíhací letecká divize [1954-1958] - (Foto z vlastního archivu)

(Foto z vlastního archivu)
URL : https://www.valka.cz/5-stihaci-letecka-divize-1954-1958-t48283#425698Verze : 0