Main Menu
User Menu

5. spojovací provozní středisko [1995-2003]

5th Signal Center

     
Název:
Name:
5. spojovací provozní středisko
Originální název:
Original Name:
5. spojovacie prevádzkové stredisko
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1995
Předchůdce:
Predecessor:
3. spojovacie prevádzkové stredisko ?
Datum zániku:
Disbanded:
01.03.2003
Nástupce:
Successor:
Spojovacia rota
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1995-01.07.2002 Generálny štáb ASR
01.07.2002-01.03.2003 Spojovací velitelství
Dislokace:
Deployed:
01.10.1995-01.03.2003 Nové Mesto nad Váhom, Horní kasárny

Velitel:
Commander:
01.10.1995-28.02.2003
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.10.1995-28.02.2003 veliteľstvo a štáb
01.10.1995-28.02.2003 veliteľská čata
01.10.1995-28.02.2003 posádkové spojovacie uzly
01.10.1995-28.02.2003 stacionárna rádioreléová sústava
01.10.1995-28.02.2003 technické stredisko
01.10.1995-28.02.2003 obväzisko
01.10.1995-28.02.2003 rota materiálno-technického zabezpečenia
Čestný název:
Honorary Name:
13.09.2000-28.02.2003 Spojovacie prevádzkové stredisko Podjavorinských partizánov
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Ján Lichner, Jaroslav Nižňanský, Imrich Purdek, Milan Šmida, Pavol Vitko - V službách vlasti, demokracie a mieru, Magnet Press, ISBN 978-80-89169-14-6, www.mosr.sk, archív autora, www.spojve.mil.sk, Armáda SR 1998, MO SR 1999, ISBN 80-88842-16-6, Armáda SR 1999, VIA MOSR 2000, ISBN 80-88842-25-5
URL : https://www.valka.cz/5-spojovaci-provozni-stredisko-1995-2003-t49250#191189Verze : 0
MOD
36. ROZKAZ MINISTRA OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY z 13. septembra 2000 o priznaní čestného názvu a znakov
Čl. 1
Základné ustanovenie
(1) V súlade s rozkazom ministra obrany Slovenskej republiky č. 70/1997 Symbolika vojenských telies a výber ich názvov a v nadväznosti na rozvíjanie národných a vojenských tradícií Armády Slovenskej republiky priznávam:
a) 5. spojovaciemu prevádzkovému stredisku Nové Mesto nad Váhom čestný názov SPOJOVACIE PREVÁDZKOVÉ STREDISKO PODJAVORINSKÝCH PARTIZÁNOV


Zdroj: Rozkaz MO SR č.36/2000


Podľa prezentácie Spojovacieho veliteľstva na IDEE 2004 bolo 5. spojovacie prevádzkové stredisko Nové Mesto nad Váhom zrušené k 28.02.2003 (spolu s 5. výpočtovým strediskom a 5. strediskom šifrovej služby). K 01.03.2003 vznikla v Novom Meste nad Váhom Spojovacia rota.


Zdroj: prezentácie SpojVe na IDEE 2004 Trenčín
URL : https://www.valka.cz/5-spojovaci-provozni-stredisko-1995-2003-t49250#290486Verze : 0
Znak 5. spojovacieho a prevádzkového strediska, RMO č. 36/2000.
5. spojovací provozní středisko [1995-2003] - Znak 5. spojovacieho a prevádzkového strediska

Znak 5. spojovacieho a prevádzkového strediska
URL : https://www.valka.cz/5-spojovaci-provozni-stredisko-1995-2003-t49250#309535Verze : 0
MOD
Článok o 5. sps.


Zdroj: Apológia 1999 / 10
URL : https://www.valka.cz/5-spojovaci-provozni-stredisko-1995-2003-t49250#496355Verze : 0
MOD
Diskuse
V odpovedi č. 995 ( http://vojenstvi.cz/vasedotazy_67.htm ) sa spomína čestný názov (5.) Novomestské rádioreleové spojovací provozní středisko Podjavorinských partizánov - ide o tento útvar, alebo bolo v Novom Meste ešte ďalšie stredisko?
URL : https://www.valka.cz/5-spojovaci-provozni-stredisko-1995-2003-t49250#496343Verze : 0
MOD

Citace - buko1 :

V odpovedi č. 995 ( http://vojenstvi.cz/vasedotazy_67.htm ) sa spomína čestný názov (5.) Novomestské rádioreleové spojovací provozní středisko Podjavorinských partizánov - ide o tento útvar, alebo bolo v Novom Meste ešte ďalšie stredisko?Myslím, že nie. Spojári boli jedine tam, kde bolo neskôr Spojovacie veliteľstvo. Sklady a ženisti boli zase v objekte v smere na Čachtice.
URL : https://www.valka.cz/5-spojovaci-provozni-stredisko-1995-2003-t49250#496348Verze : 0
MOD