Main Menu
User Menu

5. spojovací brigáda [1995-2001]

5th Signal Brigade

     
Název:
Name:
5. spojovací brigáda
Originální název:
Original Name:
5. spojovacia brigáda
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1995
Předchůdce:
Predecessor:
3. spojovacia brigáda
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.2001
Nástupce:
Successor:
Výcviková základňa spojovacieho vojska
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1995-01.10.2001 Generální štáb Armády Slovenské republiky
Dislokace:
Deployed:
01.10.1995-01.10.2001 Ružomberok, kasárny

Velitel:
Commander:
01.10.1995-01.10.2001 Borovský, Štefan (Plukovník)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
01.10.1995-30.09.2001
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-30.09.2001 Ružomberská spojovací brigáda
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Ján Lichner, Jaroslav Nižňanský, Imrich Purdek, Milan Šmida, Pavol Vitko - V službách vlasti, demokracie a mieru, Magnet Press, ISBN 978-80-89169-14-6, www.spojve.mil.sk, archív autora
URL : https://www.valka.cz/5-spojovaci-brigada-1995-2001-t48663#293810Verze : 0
MOD
Znak základne je tvorený štylizovaným znakom spojovacieho vojska. V strede je umiestnená ruža zo znaku mesta Ružomberok. Znak bol priznaný Nariadením MO SR č. 28/1998.


Zdroj: archív autora

5. spojovací brigáda [1995-2001] - Znak 5. spojovacej brigády

Znak 5. spojovacej brigády
URL : https://www.valka.cz/5-spojovaci-brigada-1995-2001-t48663#189583Verze : 2
MOD
Organizačná štruktúra platná v roku 1998:
- štáb
- veliteská čata
- rádiový prápor
- spojovací prápor
- prápor diaľkových spojov
- rádioreléový káblový prápor
- spojovací uzol Ružomberok
- obväzisko
- rota technického zabezpečenia
- čata materiálneho zabezpečeniaZdroj: Armáda SR 1998, MO SR 1999, ISBN 80-88842-16-6
URL : https://www.valka.cz/5-spojovaci-brigada-1995-2001-t48663#333782Verze : 0
MOD