Main Menu
User Menu

5. protiletadlová raketová brigáda [1971-1992]

5th Anti-Aircraft Missile Brigade

5-я зенитная ракетная бригада

     
Název:
Name:
5. protiletadlová raketová brigáda
Originální název:
Original Name:
5-я зенитная ракетная бригада
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.MM.1971
Předchůdce:
Predecessor:
919. samostatný protiletadlový raketový pluk
Datum zániku:
Disbanded:
07.05.1992
Nástupce:
Successor:
5. protiletadlová raketová brigáda
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.1971-DD.06.1990 Střední skupina vojsk
DD.06.1990-28.02.1991 13. gardový armádni sbor
01.03.1991-07.05.1992 22. gardová vševojsková armáda
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.1971-DD.MM.1981 Červená Voda, ? /
DD.MM.1971-DD.06.1990 Kuřívody, ? /
DD.06.1990-07.05.1992 Šuja, ? /

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( )
DD.MM.1989-07.05.1991 Olejnik, Anatolij Petrovič (Polkovnik / Полковник)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
VÚ 80834
Zdroje:
Sources:
ru.wikipedia.org
armada.vojenstvi.cz
URL : https://www.valka.cz/5-protiletadlova-raketova-brigada-1971-1992-t244535#676189Verze : 0
MOD
5. protilietadlová raketová brigáda bola vytvorená v roku 1961 ako 919. samostatný protilietadlový raketový pluk v Užhorode. Pluk bol vyzbrojený kompletom S-75 Dvina a od júna 1962 do apríla 1964 bol dislokovaný v meste Svaljava.

V auguste 1968 sa pluk zúčastnil operácie Dunaj v Československu a stal súčasťou Strednej skupiny vojsk. Miestom jeho dislokácie v Českolovensku sa stala Červená Voda (1. a 3. protilietadlový raketový oddiel) a Kuřívody (2. protilietadlový raketový oddiel). Zdroje sa zmieňujú aj o dislokácii pohotovostnej batérie - Хайлар (to sa mi ale nepodarilo stotožniť).

V roku 1971 bol pluk prezbrojený na komplex 2K11 Krug a reorganizoavný na brigádu. V roku 1981 bola celá brigáda redislokovaná do Kuřívody a následne bola v roku 1989 prezbrojená na komplex 9K37M1 Buk-M1. K stiahnutiu brigády z Československa došlo v rámci 2. etapy odsunu v júni 1990. Novou dislokáciou sa stalo mesto Šuja a brigáda sa stala súčasťou 13. armádneho zboru a po jeho reorganizácii v roku 1991 22. gardovej vševojskovej armády. Po rozpade ZSSR sa brigáda stala súčasťou Pozemných síl Ozbrojených síl Ruskej federácie.


Zdroj: https://mil.ru/files/files/pvo100/page80289.html
ru.wikipedia.org
armada.vojenstvi.cz
URL : https://www.valka.cz/5-protiletadlova-raketova-brigada-1971-1992-t244535#676219Verze : 2
MOD