Main Menu
User Menu

5. prapor radiotechnického zabezpečení [1963-1991]

5th Electronic Support Battalion

     
Název:
Name:
5. prapor radiotechnického zabezpečení
Originální název:
Original Name:
5. prapor radiotechnického zabezpečení
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.09.1963
Předchůdce:
Predecessor:
5. prapor pozemního zabezpečení navigace
Datum zániku:
Disbanded:
01.05.1991
Nástupce:
Successor:
11. letecká základna
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.09.1963-01.05.1991 11. stíhací letecký pluk
Dislokace:
Deployed:
01.09.1963-01.05.1991 Žatec, letiště /

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.09.1965-01.11.1991 5. rota radiotechnického zabezpečení "S"
01.09.1969-01.11.1991 2. rota radiotechnického zabezpečení "S"

Ručně vyplněné položky:
Poznámka:
Note:
01.09.1963-01.05.1991 VÚ 2705 Žatec
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina ČSLA, fond 00000 (5. prapor radiotechnického zabezpečení),
URL : https://www.valka.cz/5-prapor-radiotechnickeho-zabezpeceni-1963-1991-t48341#456405Verze : 1
MOD
5. prapor radiotechnického zabezpečení (5. pr rtz)

Krycí číslo: VÚ 2705
Zřízení: 01.09.1963
Předchůdce : 5. prapor pozemního zabezpečení navigace
Dislokace: Žatec (01.09.1963-30.04.1991)
Nadřízená velitelství:
11. stíhací letecký pluk (01.09.1963-30.04.1991)
3. sbor PVOS (01.09.1963 - 01.09.1969)
3. divize PVOS (01.09.1969 - 30.04.1991)

Podřízené jednotky:
5. rota RTZ "S" (1965 - 1991)
2. rota RTZ "S" (1969 - 1991)
Zabezpečované jednotky:
11. stíhací letecký pluk (01.09.1963-30.04.1991)
3. velitelská letka (01.09.1969 - 31.08.1974)
Zrušení: 30.04.1991
Nástupce: od 01.05.1991 - po reorganizaci byla zřízena 11. letecká základna Žatec (VÚ 4928)

Zdroj:
www.vojenstvi.cz, ISSN 1802-1514
URL : https://www.valka.cz/5-prapor-radiotechnickeho-zabezpeceni-1963-1991-t48341#188691Verze : 1
5. prapor radiotechnického zabezpečení Žatec
(Zkrácený zápis: 5. prapor RTZ; zkratka: 5. pr rtz).

Zřízen K 1.9.1963 (čj.005045-OMS-1963) přejmenováním z 5. praporu pozemního zabezpečení navigace / 5.pr pzn.

Kdo velel 5. praporu RTZ:
kpt. Tomek Bohuslav (1963 - 1970)
pplk. Procházka Antonín (1970 - pověřen velením
mjr. Masopust Jan (1970 - 1975)
mjr. Ing. Dvořák Miroslav (1975 - 1977)
mjr. Ing. Šilhavý Jiří (1977 - 1979)
npor. Ing. Veselý Jos. (1979 - 1981)
mjr. Weinhauer Zdeněk (1981 - 1985)
kpt. Ing. Slezák Jan (1985 - 1988)
pplk. Čížek Josef (1988 - 1990)
mjr. Ing. Tausch Jindřich (1990 - 1991)

Po reorganizaci a po sloučení s 23. letištním praporem od 1.5.1991
(Je uváděno i od 2.5.1991) vytvořena 11. letecká základna / 11. LZ (VÚ 4928
URL : https://www.valka.cz/5-prapor-radiotechnickeho-zabezpeceni-1963-1991-t48341#191362Verze : 1

Výzbroj: Armament:
1. Přívodné radiové stanice a radiové majáky
01.09.1963-DD.MM.RRRR DV-250
01.09.1963-DD.MM.RRRR PAR-3
01.09.1963-DD.MM.RRRR PAR-7 stacionární
01.09.1963-DD.MM.RRRR PAR-7
DD.MM.RRRR-30.04.1991 PAR-8
DD.MM.RRRR-30.04.1991 PAR-8
DD.MM.RRRR-30.04.1991 PAR-9
DD.MM.RRRR-30.04.1991 TDV-60
01.09.1963-30.04.1991 MRM-48
DD.MM.RRRR-30.04.1991 MKR-03
DD.MM.1983-30.04.1991 RSBN-4N
DD.MM.1983-DD.MM.RRRR PRMG-4
DD.MM.RRRR-30.04.1991 PRMG-5
2. Radiové zaměřovače:
01.09.1963-30.04.1991 ARP-6
DD.MM.RRRR-30.04.1991 ARP-9
DD.MM.RRRR-30.04.1991 ARP-11
3. Radiové stanice:
01.09.1963-DD.MM.RRRR R-118
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR R-140
01.09.1963-DD.MM.RRRR R-811 (RSK-1A)
01.09.1963-DD.MM.RRRR R-814 (RAS-UKV-A)
01.09.1963-DD.MM.RRRR R-824
01.09.1963-DD.MM.RRRR RAL 1,5t
DD.MM.RRRR-30.04.1991 R-845M
DD.MM.RRRR-30.04.1991 R-849
01.09.1963-DD.MM.RRRR SVS
01.09.1963-30.04.1991 SVS-62 (Statové VS)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR NASTA
DD.MM.RRRR-30.04.1991 SKP-9
DD.MM.RRRR-30.04.1991 SKP-11
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR MSŘP (Řídící přistání)
DD.MM.RRRR-30.04.1991 „PAVEL“
DD.MM.RRRR-30.04.1991 PSB-60 „Blesk“
3. Letištní radiolokátory:
01.09.1963-DD.MM.RRRR RPL-2A
DD.MM.1967-DD.MM.RRRR RSP-6
DD.MM.1966-DD.MM.RRRR P-12
DD.MM.1977-30.04.1991 RPL-4
DD.MM.1983-30.04.1991 RPL-5
4. Systémy světlotechnického zabezpečení:
01.09.1963-DD.MM.RRRR LUČ-1D
DD.MM.1968-DD.MM.RRRR MLOK
DD.MM.RRRR-30.04.1991 MLOK-2
DD.MM.RRRR-30.04.1991 MLOK-P
DD.MM.1977-DD.MM.RRRR „SEDLO“
01.09.1963-DD.MM.RRRR APM-90
01.09.1963-30.04.1991 APM-90
01.09.1963-30.04.1991 KNS-1
5. Zdroje elektrického proudu - elektrocentrály:
01.09.1963-DD.MM.RRRR EC 7,5 kVA
01.09.1963-30.04.1991 EC 15 kVA
01.09.1963-30.04.1991 EC 30 kVA
6. Automobily:
01.09.1963-30.04.1991 Praga V3S (valník)
01.09.1961-30.04.1991 Praga V3S (skříňová)
01.09.1963-DD.MM.RRRR GAZ-69
01.09.1963-DD.MM.RRRR GAZ-69A
DD.MM-RRRR-30.04.1991 UAZ-469

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Správní archiv Olomouc; Fond VÚ 2705 (Protokoly předání a převzetí funkce velitele praporu-
URL : https://www.valka.cz/5-prapor-radiotechnickeho-zabezpeceni-1963-1991-t48341#630375Verze : 1