Main Menu
User Menu

5. pěší divize [1921-1939]

5 Dywizja Piechoty

     
Název:
Name:
5. pěší divize
Originální název:
Original Name:
5 Dywizja Piechoty
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.12.1921
Předchůdce:
Predecessor:
5. pěší divize [1919-1921]
Datum zániku:
Disbanded:
27.08.1939
Nástupce:
Successor:
5. pěší divize [1939-1939]
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.12.1921-24.08.1939 Sborová oblast VI [1921-1939]
Dislokace:
Deployed:
Lvov

Velitel:
Commander:
01.12.1921-05.11.1926 Thullie, Jan (generał brygady)
05.11.1926-18.02.1928 Zawistowski, Leon (pułkownik/generał brygady (od 01.01.1927))
20.02.1928-09.05.1938 Czuma, Walerian (pułkownik/generał brygady (od 01.01.1929))
DD.05.1938-27.08.1939 Zulauf, Juliusz (generał brygady)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
01.12.1921-DD.MM.RRRR Stanisław Künstler (major Sztabu Generalnego)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
DD.MM.193R-DD.MM.1939 Drzystek, Michał (podpułkownik dyplomowany)
DD.MM.1939-27.08.1939 Drzewiński, Michał (podpułkownik dyplomowany)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.12.1921-27.08.1939 19. pěší pluk [1921-1939]
01.12.1921-27.08.1939 26 pěší pluk [1921-1939]
01.12.1921-27.08.1939 40 pěší pluk [1921-1939]
01.12.1921-27.12.1931 5. polní dělostřelecký pluk [1921-1931]
31.12.1931-27.08.1939 5. lehký dělostřelecký pluk [1931-1939]
DD.MM.193R-24.08.1939 telegrafní rota 5. pěší divize [193R-1939]
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:

http://www.dws-xip.pl/wojna/bio/bio7.html
wapedia.mobi.
Jagiełło, Zdzisław: Piechota Wojska Polskiego 1918-1939, Bellona, Warszawa 2007
URL : https://www.valka.cz/5-pesi-divize-1921-1939-t53551#385423Verze : 0
MOD

Personální obsazení velitelských funkcí k 23.03.1939
Personal Constitution Commanding Officers 23.03.1939
Originální název: Český název: Anglický název: Příjmení, jméno, (hodnost, akademický titul)
Original Title: Czech Title: English Title: Last and First Name, (Military Rank, Degree)
dowódca dywizji velitel divize Division Commander Zulauf, Juliusz (generał brygady)
dowódca piechoty dywizyjnej velitel divizní pěchoty Commander of Divisional Infantry Żongołłowicz, Eugeniusz (pułkownik)
szef sztabu náčelník štábu Chief of Staff Drzystek, Michał (podpułkownik dyplomowany)
I oficer sztabu 1. důstojník štábu 1st Staff Officer Furmański, Stanisław Kostka Kajetan (kapitan dyplomowany artylerii)
II oficer sztabu 2. důstojník štábu 2nd Staff Officer Cholewa Józef (kapitan)
dowódca łączności velitel telegrafního vojska Chief Signal Officer Samel, Aleksander Bogumił (kapitan)
oficer taborowy vozatajský důstojník Rapacki, Alfred (kapitan)
oficer intendentury intendanční důstojník Commissary Officer Borkowski, Roman (kapitan)
dowódca 19 Pułku Piechoty velitel 19. pěšího pluku Commander of 19th Infantry Regiment Sadowski, Stanisław III (podpułkownik dyplomowany)
dowódca 26 Pułku Piechoty velitel 26. pěšího pluku Commander of 26th Infantry Regiment Węgrzyn, Franciszek (podpułkownik dyplomowany)
dowódca 40 Pułku Piechoty velitel 40. pěšího pluku Commander of 40th Infantry Regiment Kalandyk, Józef (podpułkownik)
dowódca 5 Pułku Artylerii Lekkiej velitel 5. lehkého dělostřeleckého pluku Commander of 5th Light Artillery Regiment Procner, Tadeusz (pułkownik dyplomowany)
dowódca kompanii łączności 5 Dywizji Piechoty velitel telegrafní roty 5. pěší divize Commander of Telegraphic Company of 5th Infantry Division Schlarb, Jan Feliks (kapitan)

Zdroje:
Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006
URL : https://www.valka.cz/5-pesi-divize-1921-1939-t53551#392989Verze : 0
MOD

POLSKÁ REPUBLIKA 5 DYWIZJA PIECHOTY
5. PĚŠÍ DIVIZE

Datum vzniku 01.12.1921
Předchůdce 5. pěší divize
Datum zániku 27.08.1939
Následovník 5. pěší divize
Nadřízené velitelství 12.1921-08.1939 Sborová oblast VI
Dislokace 12.1921-08.1939 Lwów
Velitelé divize 12.1921-11.1926 Thullie-Prawdzic, Jan
11.1926-03.1928 Zawistowski, Leon
03.1928-04.1938 Czuma, Walerian
04.1938-08.1939 Zulauf, Juliusz
Podřízené jednotky 12.1921-08.1939 19. pěší pluk
12.1921-08.1939 26. pěší pluk
12.1921-08.1939 40. pěší pluk
12.1921-10.1931 5. polní dělostřelecký pluk
10.1931-08.1939 5. lehký dělostřelecký pluk
??.1931-08.1939 5. telegrafní rota
Čestný název 12.1921-08.1939 lvovská pěší divize
Vyznamenání
Literatura Kospath-Pawlowski, Edward i kol.: 5 Dywizja Piechoty w dziejach Oręża Polskiego. Pruszków, Ajaks 1997.
URL : https://www.valka.cz/5-pesi-divize-1921-1939-t53551#199268Verze : 0
MOD