Main Menu
User Menu

5. motomechanizovaný prapor [1953-1954]

5th Moto-mechanized Battalion

     
Název:
Name:
5. motomechanizovaný prapor
Originální název:
Original Name:
5. motomechanizovaný prapor
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.02.1953
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
10.02.1954
Nástupce:
Successor:
2. motomechanizovaný prapor
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.02.1953-10.02.1954 1. motomechanizovaná brigáda
Dislokace:
Deployed:
01.02.1953-10.02.1954 Bratislava, kasárny /

Velitel:
Commander:
01.02.1953-10.02.1954 Pavlo, Michal (major) ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.02.1953-10.02.1954 pešia rota
01.02.1953-10.02.1954 pešia rota
01.02.1953-10.02.1954 pešia rota
01.02.1953-10.02.1954 tanková rota
01.02.1953-10.02.1954 protitanková batéria
01.02.1953-10.02.1954 prieskumná čata
01.02.1953-10.02.1954 automobilová čata
01.02.1953-10.02.1954 spojovacia čata
01.02.1953-10.02.1954 ženijné družstvo
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR -
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR ?
Poznámka:
Note:
01.02.1953-10.02.1954 VÚ 5380 Bratislava
Náčelník štábu: Motičák, Ján (poručík)
Zdroje:
Sources:
Jan Štaigl: Vznik, vývoj a činnosť vojsk vnútornej stráže na Slovensku, Vojenská história 4/1998
URL : https://www.valka.cz/5-motomechanizovany-prapor-1953-1954-t105271#376735Verze : 4
MOD
5. motomechanizovaný prápor zabezpečoval okrem pohotovosti na plnenie úloh štátno-bezpečnostného charakteru aj stráženie objektov muničného skladu MNO Bratislava-Lamač. Na plnenie týchto úloh disponoval okrem iného aj 10 tankami (tanková rota), 4 PT kanónmi (PT batéria), 21 nákladnými a 13 osobnými automobilmi. Pešie roty práporu boli tvorené romi pešími čatami a čatou ťažkých guľometov.


Zdroj: Jan Štaigl: Vznik, vývoj a činnosť vojsk vnútornej stráže na Slovensku, Vojenská história 4/1998
URL : https://www.valka.cz/5-motomechanizovany-prapor-1953-1954-t105271#376736Verze : 0
MOD