Main Menu
User Menu

5. litevský hulánský pluk [1907-1918]

5-й уланский Литовский полк

     
Název:
Name:
5. litevský hulánský pluk
Originální název:
Original Name:
5-й уланский Литовский полк
Datum vzniku:
Raised/Formed:
19.12.1907
Předchůdce:
Predecessor:
14. litevský dragounský pluk

Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.1918
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
19.12.1907-DD.MM.1918 5. jezdecká divize
Dislokace:
Deployed:
19.12.1907-??.07.1914 Simbirsk (Uljanovsk) /
??.07.1914-DD.MM.1918 východoevropské válčiště

Velitel:
Commander:
19.12.1907-22.07.1908 Rižov, Pjort Nikolajevič (plk.)
29.09.1908-18.12.1912 kníže Tumanov, Konstantin Alexandrovič (plk.)
26.12.1912-??.04.1914 Fedotov, Alexandr Hippolitovič (plk.)
01.06.1915-??.01.1916 Syčov, Konstantin Ivanovič (plk.)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
19.12.1907-DD.MM.1917 5. Litevský hulánský pluk Jeho Veličenstva krále italského Viktora Emanuela III.
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
Plukovní svátek - 01.07. - Den sv. Trojice
Datumy jsou dle Gregoriánského kalendáře
Zdroje:
Sources:
V.K.Šenk: Spravočnaja knižka Imperatorskoj glavnoj kvartiry - Kavalerija, 1909
https://regiment.ru/
https://ru.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/5-litevsky-hulansky-pluk-1907-1918-t119295#409894Verze : 0
MOD