Main Menu
User Menu
Reklama

5. královská bavorská pěší divize [1914-1919]

5. (kgl.bayer.) Infanterie-Division

5. Infanterie-Division (kgl.bayer.)
5. pešia divízia ( kráľovská bavorská)


Sídlo jednotky:


1914 - Nürnberg ( Norimberg)Podriadené jednotky:


9. (kgl.bayer.) Infanterie-Brigade / Nürnberg
9. pešia brigáda (kráľovská bavorská) / sídlo: Norimberg


10. (kgl.bayer.) Infanterie-Brigade / Bayreuth
10. pešia brigáda (kráľovská bavorská) /sídlo: Bayeruth


5.(kgl.bayer.) Kavallerie-Brigade / Nürnberg
5. jazdecká brigáda ( kráľovská bavorská) / sídlo: Norimberg


5.(kgl bayer) Feldartillerie-Brigade / Fürth
5. brigáda poľného delostrelectva ( kráľovská bavorská) / sídlo: Fürth


Súčasťou divízie boli aj jednotky , ktoré nepodliehali žiadnej brigáde, ale priamo spadali pod divízne velenie:


Königlich Bayerisches Chevaulegers-Regiment Nr. 7
Švališersky pluk (kráľovský bavorský) č. 7


Königlich BayerischesDivision-Brückentrain-Abteilung Nr. 5
Kráľovský bavorský divízny oddiel tylovej stavby mostov ( kráľovský bavorský) č. 5


Nadradené stupne:


6. Armee - 6. armáda
III. Armeekorps (kgl.bayer.) – 3. armádny zbor ( kráľovský bavorský)
Velitelia:1914 –


Zdroje:
wiki.genealogy.net
http://www.tulipacademy.org/gew/ddhob/
URL : https://www.valka.cz/5-kralovska-bavorska-pesi-divize-1914-1919-t67009#237038Verze : 0
MOD
Reklama