Main Menu
User Menu

5. královská bavorská dělostřelecká brigáda [1914-1919]

5. (kgl.bayer.) Feldartillerie-Brigade

5. (kgl.bayer.) Feldartillerie-Brigade
5. brigáda poľného delostrelectva ( kráľovská bavorská)


Sídlo jednotky:


1914 - Fürth


Podriadené jednotky:



Kgl. Bayer. 6. Feldartillerie-Regiment Prinz Ferdinand von Bourbon, Herzog von Calabrien
Pluk poľného delostrelectva princa Ferdinanda Bourbonského, vojvodu z Calábrie (6. kráľovský bavorský)


Kgl. Bayer. 10. Feldartillerie-Regiment
Pluk poľného delostrelectva (10. kráľovský bavorský)


Nadradené stupne:


1914
5. Armee - 5. armáda
III. Armee-Korps (kgl. Bayer.) - III. armádny zbor ( kráľovský bavorský)
5.Division (kgl.württemb.) - 5. divízia ( kráľovská bavorská)



Veliteľ:



Zdroje:


wiki.genealogy.net


http://www.tulipacademy.org/gew/ddhob/
URL : https://www.valka.cz/5-kralovska-bavorska-delostrelecka-brigada-1914-1919-t66446#235217Verze : 0
MOD