5. horská divize [1940-1945]

5th Mountain Division
5. Gebirgs-Division
     
Název:
Name:
5. horská divize 5th Mountain Division
Originální název:
Original Name:
5. Gebirgs-Division
Datum vzniku:
Raised/Formed:
25.10.1940
Předchůdce:
Predecessor:
- -
Datum zániku:
Disbanded:
08.05.1945
Nástupce:
Successor:
- -
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
25.10.1940-DD.11.1940 ve výstavbě
DD.11.1940-16.05.1941 XVIII. horský armádní sbor
16.05.1941-01.07.1941 XI. letecký sbor
01.07.1941-01.08.1941 XVIII. horský armádní sbor
01.08.1941-DD.11.1941 Velitelství Jižní Řecko
DD.11.1941-DD.04.1942 Velitelství záložního vojska
DD.04.1942-DD.05.1942 I. armádní sbor
DD.05.1942-DD.08.1942 L. armádní sbor
DD.08.1942-DD.09.1942 XXVIII. armádní sbor
DD.09.1942-DD.11.1942 XXVI. armádní sbor
DD.11.1942-DD.12.1942 XXX. armádní sbor
DD.12.1942-DD.01.1943 LIV. armádní sbor
DD.01.1943-DD.04.1943 Hilpertova skupina
DD.04.1943-DD.12.1943 XXVI. armádní sbor
DD.12.1943-DD.01.1944 10. armáda
DD.01.1944-DD.07.1944 XIV. tankový sbor
DD.07.1944-DD.08.1944 LI. horský armádní sbor
DD.08.1944-DD.09.1944 Armáda Ligurie
DD.09.1944-08.05.1945 LXXV. armádní sbor
25.10.1940-DD.11.1940 in Preparation
DD.11.1940-16.05.1941 XVIII Mountain Army Corps
16.05.1941-01.07.1941 XI Air Corps
01.07.1941-01.08.1941 XVIII Mountain Army Corps
01.08.1941-DD.11.1941 South Greece Command
DD.11.1941-DD.04.1942 Replacement Army Command
DD.04.1942-DD.05.1942 I Army Corps
DD.05.1942-DD.08.1942 L Army Corps
DD.08.1942-DD.09.1942 XXVIII Army Corps
DD.09.1942-DD.11.1942 XXVI Army Corps
DD.11.1942-DD.12.1942 XXX Army Corps
DD.12.1942-DD.01.1943 LIV Army Corps
DD.01.1943-DD.04.1943 Group Hilpert
DD.04.1943-DD.12.1943 XXVI Army Corps
DD.12.1943-DD.01.1944 10th Army
DD.01.1944-DD.07.1944 XIV Tank Corps
DD.07.1944-DD.08.1944 LI Mountain Army Corps
DD.08.1944-DD.09.1944 Army Liguria
DD.09.1944-08.05.1945 LXXV Army Corps
Dislokace:
Deployed:
25.10.1940-DD.MM.RRRR Salzburg, ? /

Velitel:
Commander:
25.10.1940-10.02.1944 Ringel, Julius (Generalleutnant)
10.02.1944-18.01.1945 Schrank, Max Günther (Generalleutnant)
18.01.1945-03.05.1945 Steets, Hans (Generalmajor)
03.05.1945-08.05.1945 Kurz, Karl (Generalmajor)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
25.10.1940-20.08.1943 Haidlen, Wilhelm (Oberstleutnant)
20.08.1943-25.02.1944 Koenig, Walter (Oberstleutnant)
25.02.1944-10.01.1945 Pröhl, Erhard (Oberstleutnant)
10.01.1945-08.05.1945 Zintl, Franz (Major)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
-
-
Čestný název:
Honorary Name:
-
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; http://www.feldgrau.com/ ; http://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; http://www.axishistory.com/ ; http://www.wikipedia.org/

URL : https://www.valka.cz/5-horska-divize-1940-1945-t241#405377 Verze : 4
1943Divizní jednotky 95 Division Units 95 Divisions-Einheit 95
horský protitankový oddíl 95 Mountain Anti-tank Section 95 Gebirgs-Panzerjäger-Abteilung 95
průzkumný oddíl 95 Reconnaissance Section 95 Aufklärungs-Abteilung 95
horský ženijní prapor 95 Mountain Pioneer Battalion 95 Gebirgs-Pionier-Bataillon 95
rychlý oddíl 95 Rapid Section 95 Schnelle Abteilung 95
horský spojovací oddíl 95 Mountain Signal Section 95 Gebirgs-Nachrichten-Abteilung 95
polní doplňovací prapor 95 Field Replacement Battalion 95 Felderstatz-Bataillon 95
velitelství horských podpůrných jednotek 95 Commander of Mountain Division Supply Troop 95 Kommandeur der Gebirgs-Divisions-Nachschubtruppen 95
administrativní služba 95 Administrative Service 95 Verwaltungsdienste 95
zdravotnická služba 95 Medical Service 95 Sanitätsdienste 95

Zdroj: http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; http://www.feldgrau.com/ ; http://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; http://www.axishistory.com/ ; http://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/5-horska-divize-1940-1945-t241#405382 Verze : 0
Jednotky, které vytvořily základ 5. horské divize, byly 100. pluk horských myslivců, který byl nadbytečný u 1. horské divize, a bývalý 85. pěší pluk, který se stal nadbytečným, když byla jeho mateřská 10. pěší divize reorganizována v divizi motorizovanou.
Dělostřelectvo přišlo jak od 1. horské divize, tak od 10. pěší divize. Oba pluky horských myslivců si podržely svá původní čísla, tj. 85. a 100. zatímco pluk horského dělostřelectva dostal číslo 95.
URL : https://www.valka.cz/5-horska-divize-1940-1945-t241#1044 Verze : 0
K 1. 11. 1941 došlo k výměně divizních jednotek se 3. horskou divizí, tato formace však nemohla předat svůj cyklistický a protitankový prapor, neboť byly zprvu pod velením 6. horské divize a později se staly samostatnými armádními jednotkami (Heerestruppen). Proto byly k 5. divizi náhradou přiděleny jednotky čerstvě zformované v Německu.
URL : https://www.valka.cz/5-horska-divize-1940-1945-t241#1045 Verze : 0
Po několik prvních měsíců svého života zůstávala 5. horská divize v Německu, pak však byla během 03/ 1941 přesunuta na Balkán a vyznamenala se ve válce proti Řecku. Při absenci vzduchem přepravované 22. divize byla 5. divize vybrána pro přepravu vzduchem na Krétu a k posílení vzdušného výsadku parašutistů a později dobývala tento ostrov.
URL : https://www.valka.cz/5-horska-divize-1940-1945-t241#1046 Verze : 0
Po odpočinku a obnově v Německu od 10/ 1941 do 03/ 1942 byla 5. horská divize přesunuta do oblasti Volchova jihovýchodně od Leningradu a sloužila v tomto sektoru fronty téměř rok, než byla přeložena k 10. armádě do Itálie. Tam se účastnila bitev jižně od Říma a ústupu za boje na Gótské linii. Potom byla poslána k armádě "Ligurien"působící v horské oblasti na hranici mezi Itálií a Francií.
Na konci války padla v okolí Turína do amerického zajetí.
URL : https://www.valka.cz/5-horska-divize-1940-1945-t241#1047 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více