Main Menu
User Menu

5. československý dělostřelecký pluk [1944-1945]

5th Czechoslovak Artillery Regiment

     
Název:
Name:
5. československý dělostřelecký pluk
Originální název:
Original Name:
5. československý dělostřelecký pluk
Datum vzniku:
Raised/Formed:
05.05.1944
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
25.05.1945
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
05.05.1944-15.05.1945 Velitelství dělostřelectva 1. československého armádního sboru
05.05.1944-15.05.1945 1. československý armádní sbor
15.05.1945-25.05.1945 Velitelství dělostřelectva 1. československé armády
15.05.1945-25.05.1945 1. československá armáda
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR

Velitel:
Commander:
05.05.1945-25.05.1945 Boček, Alois ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archív Praha,
URL : https://www.valka.cz/5-ceskoslovensky-delostrelecky-pluk-1944-1945-t72939#561353Verze : 0
MOD