Main Menu
User Menu

5. alexandrijský husarský pluk [1917-1918]

5-й гусарский Александрийский полк

     
Název:
Name:
5. alexandrijský husarský pluk
Originální název:
Original Name:
5-й гусарский Александрийский полк
Datum vzniku:
Raised/Formed:
19.12.1907
Předchůdce:
Predecessor:
15. alexandrijský dragounský pluk

Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.1918
Nástupce:
Successor:
1. orenburský jezdecký pluk DRRA
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
19.12.1907-DD.MM.1918 5. jezdecká divize
Dislokace:
Deployed:
19.12.1907-??.07.1914 Samara, ? /
??.07.1914-DD.MM.1918 východoevropské válčiště
Velitel:
Commander:
19.12.1907-05.12.1910 hrabě Šuvalov, Andrej Petrovič (plk.)
20.12.1910-??.04.1914 von Korf, Cecil Arturovič (plk.)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
19.12.1907-17.03.1917 5. Alexandrijský husarský pluk Jejího Veličenstva císařovny Alexandry Fjodorovny
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
Plukovní svátek - 12.09. - Den Svatého a blahořečeného knížete Alexandra Něvského
Datumy jsou dle Gregoriánského kalendáře
Zdroje:
Sources:
V.K.Šenk: Spravočnaja knižka Imperatorskoj glavnoj kvartiry - Kavalerija, 1909
https://regiment.ru/
https://ru.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/5-alexandrijsky-husarsky-pluk-1917-1918-t119296#409895Verze : 0
MOD
5. Alexandrijský husarský pluk
Zdroj
org.wikipedia.ru

5. alexandrijský husarský pluk [1917-1918] - Plukovní odznak

Plukovní odznak
URL : https://www.valka.cz/5-alexandrijsky-husarsky-pluk-1917-1918-t119296#409896Verze : 0
MOD