Main Menu
User Menu
5,6 x 39 Ruský


Ruský sportovní a lovecký náboj ze začátku 60. let minulého století. Náboj vznikl zaškrcením vojenského náboje vz. 43 7,62 x 39 a posloužil jako předloha nábojům 22 PPC a 6 mm PPC. Náboj není normalizován v CIP ani v SAAMI a uvádí ho pouze ruská norma GOST. Laborace se navzájem dost liší, finská firma Wihtavuori doporučje laborovat střelu 2,8 g na úsťovou rychlost 1110 m/sec. Náboj na snímku je pravděpodobně z Ruska, ale konkrétního výrobce neznám. Vpravo je náboj 5,56 x 45,


Pramen: J. Hýkel, V. Malimánek „Náboje do ručních palných zbraní“ Naše vojsko Praha 1998 A. Andersen, V. Andresen, T. Stromstad „Cartridge Cases“ nákladem vlastním, Norsko 1995.
URL : https://www.valka.cz/5-6x39-t122617#418389Verze : 0