Inkové (I.)

Autor : 🕔04.08.2002 📕11.195

Hledáme nové kolegy

Server valka.cz neustále hledá nové kolegy, kteří jsou ochotni pomoci s rozvojem a doplňováním obsahu, koordinací a kontrolou práce, moderováním příspěvků a další činností. Neváhejte a zapojte se do tvorby valka.cz v duchu hesla Čtenáři sobě :)

Přidejte se k nám!

Seriál

 1. Inkové (I.)
 2. Inkové (I.)
 3. Inkové (I.)
 4. Inkové (I.)
 5. Inkové (I.)
 6. Inkové (I.)
 7. Inkové (I.)
 8. Inkové (I.)
 9. Inkové (I.)
 10. Inkové (I.)
 11. Inkové (I.)
 12. Inkové (I.)
 13. Inkové (I.)
 14. Inkové (I.)
 15. Inkové (I.)
 16. Inkové (I.)

Podobné články

Další články autora

Rozpočet tohoto webu pro rok 2018 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 87.861,- Kč
♡ Chci přispět

8. Pachacuti – Premeniteľ sveta

Víťazný Inka Cusi Yupanqui bol teraz zvolený inskými šľachticmi za nového inku. 1438 - Rok nástupu Pachacutiho na trón je okrem toho prvým prameňmi hodnoverne podloženým dátumom indiánskej histórie Južnej Ameriky. Pri korunovácii dostal meno Pachacuti – Premeniteľ sveta, čo presne vystihovalo ďalšie vládnutie inského panovníka. Ani jeden inka pred Pachacutim a ani jeden z jeho nástupcov nepremenil krajinu Synov Slnka a pomery v ríši podstatnejšie, ako tento výnimočný človek[20]. Po porážke Chankov sa Pachacuti rozhodol poraziť svojich doterajších priateľov Collov (Aymarov). Ich vládca Chuci Capac, sa však odmietol poddať inkovej ríši. Pachacututi nečakal a početné vojsko Inkov vtrhlo do krajiny Collov a po niekoľkých ťažkých bitkách dobylo metropolu ríše Chuciho Capaca – Hatoncollu[21]. Inkovia vo vojnách neustávali a Pachautiho brat Capac Yupanqui dobil najprv ríšu Chincov a potom Cajamarcu, pričom získal množstvo zlata a otvoril cestu k najbohatšej ríši vtedajšej Ameriky – ríši Chimu. Zatiaľ, čo príslušníci inkovej rodiny pokračovali v ceste výbojov – Pachacuti sa staral o skutočnú premenu inského sveta. Najprv premenil Cuzco, kde celé historické centrum, kde bývali príslušníci chudobnejších vrstiev nechal jednoducho zbúrať a zakázal, aby sa tu chudobní usádzali. Riečisko Huatanay prikázal zakryť kameňmi. Pre ľud dal spraviť sochu boha Slnka v chlapčenskej podobe a umiestnil ho pred Corichancu. Pre význačných členov ríše založil šľachtickú univerzitu a neďaleko v jej susedstve rozšíril a zrekonštruoval kláštor Panien Slnka[22]. Postavil už spomínanú pevnosť Sacsahuaman. Na verejné práce povolal do Cuzca cez 50 000 robotníkov. Zaujímal sa i o vedu a tak vybudoval slnečné observatórium Intihuatany. Dokonca upravil inský kalendár. Staral sa  o históriu a dal spísať dejiny Inkov – obrazovú knižnicu Puquinchanu. Veľmi podstatnú úlohu však hralo v Pachacutiho reformách náboženstvo. Náboženské predstavy pritom rozdelil pre obyčajných a vznešených ľudí. Ľud mal naďalej vyznávať hlavne Slnko. Pre vznešenejších ľudí pripravil Pachacuti akýsi náboženský koncil. Na tomto sneme zniesol tri námietky proti všemohúcnosti Intiho (Slnka)[23]. Navyše obnovil na sneme, ktorý sa konal v Corichane kult Con Ticci Viracochu[24].


[20] STINGL, M: Synovia slnka, s.107

[21] tamtiež, s.121

[22] tamtiež

[23] tamtiež, s.126.

[24] tamtiež, 127

Seriál

 1. Inkové (I.)
 2. Inkové (I.)
 3. Inkové (I.)
 4. Inkové (I.)
 5. Inkové (I.)
 6. Inkové (I.)
 7. Inkové (I.)
 8. Inkové (I.)
 9. Inkové (I.)
 10. Inkové (I.)
 11. Inkové (I.)
 12. Inkové (I.)
 13. Inkové (I.)
 14. Inkové (I.)
 15. Inkové (I.)
 16. Inkové (I.)

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔04.08.2002 📕11.195

Komentáře Disqus

Komentáře Facebook

Sociální sítě

Reklama

Poslední komentáře