Inkové (I.)

Autor: Peter Frišo / akvinsky 🕔︎︎ 👁︎ 21.775

7. Vojnou k sláve

Vojna s Chankami vyzerala byť na spadnutie. A tu sa ukázala prezieravosť nového Inku Yahuara Huacaca, ktorý sa oženil s dcérou Tocaya Capaca náčelníka silného kmeňa Aymarcov. Okrem toho sa ku kmeňu dobrovoľne pridružil kmeň Antov, ktorý sám žiadal o vstup medzi inské kmene. Yahuar Capac však nevládol dlho a na jeho miesto nastúpil jeho syn Hatun Tupac Inka, ktorému vraj vo sne oznámil Viracocha, že sa má stať novým vládcom a preto i prijal meno Viracocha[15]. Tento mladý imperátor najprv spacifikoval vlastnú ríšu, kde sa začala šíriť rebélia a potom sa pustil do dobývania. Najprv porazil veľké mestá Calca a Muyna s dôležitým strategickým potenciálom a potom k sebe násilne pripútal početné kmene Canov, Canchov a Cavinov. Panovník navyše získal zmluvu s veľkou ríšou Collov (Aymarov). Potom si panovník vybudoval opevnenie v Pisacu, kam sa utiahol[16]. Oficiálnym nástupcom na tróne Tahuantinsuyu sa stal jeho syn Urcon, ktorý však bol ľavobočkom a viac sa oddával svojmu háremu, ako riadeniu krajiny. V tomto čase zaútočili Chankovia, ktorí podobne ako Inkovia viedli expanzívne vojny. Hlavný predstavitelia Chanskej ríše Hastu Huaranca a Tomayu Huaranca, sa nazdávali, že moc ich národa je už taká veľká, že Cuzco, ani celý štát Synov Slnka jej nemôžu vzdorovať[17]. Do zbrane povolali 100 000 mužov, kým Cuzco malo v tej chvíli len 700 vojakov. Zdesení inkovia Viracocha I Urcon do nedobytného paláca nad Pisacom – Caquia Jaquiahuana. Hoci v Cuzcu zavládol strach, vieme, že do boja sa pustili veľmi starí generáli Apo Mayta a Vicaquiaro spolu s tromi právoplatnými inkovými synmi – Rocom, Tupacom Huarochiriom a ambicióznym ani nie 20 ročným Cusim Yupanquim[18]. Boj Inkov by bol prehratý, no mladý Cusi Yupanqui s hŕstkov verných odniesol z tábora Chankov múmiu bývalého panovníka Chankov - Uscohuilcu, ktorý – ako verili Chankovia – mal zaručiť úspech vo vojne s Inkami[19]. To otriaslo dôveru Chankov natoľko, že nedokázali Inkov poraziť, ba naopak pomaly ich nepočetný Inkovia rozdrvili. Na to čakali „neutrálne“ kmene, ktoré vidiac víťazstvá Inkov stali sa zrazu ich spojencami a pri Ichupampe boli Chankovia úplne rozdrvení. Inkovia tak ovládli celú oblasť stredných Ánd.


[15] STINGL, M: Synovia slnka, s.97.

Reklama

[16] tamtiež, s.99.

[17] tamtiež, s.102.

[18] tamtiež

[19] tamtiež, s.103

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více