Main Menu
User Menu
Reklama

Inkové (I.)

Autor : 🕔04.08.2002 📕21.353
Rozpočet valka.cz 2023 : 120.000,- Kč Příjmy k 11.07.2023 : 93.998,- Kč
♡ Chci přispět

2. Najstaršie dejiny Inkov a Cuzco

Za dôkazy najstarších dejín Inkov sa dnes pokladá práve Ayalova kronika. Ten v nej píše : „Prvými obyvateľmi světa boli Pacarimo Runa“, doslova Prvotní ľudia, ktorí vraj obývali jaskyne[2]. Tí uctievali jediného boha a to Viracochu. Po prvotných ľuďoch prišli Huari Runa – Prostí ľudia, ktorí vyšli z jaskýň a spravili prvé pokroky v poľnohospodárstve[3]. Jako tretí prišli na rad Purun Runa, ktorí ovládli výrobu látok, členili svoju spoločnosť a vydali i prvé zákony[4]. Nakoniec vývoj ukončili Acapucha Runa- Bojovní ľudia za ktorých veku prišli deti Slnka a priniesli im mier[5]. Na druhej strane archeológii sa podarilo určiť iba jedinú kultúru a to Chanapata.

Jednoduchšie to už bolo z centrom inskej kultúry, ktorým bolo iste Cuzco. Už při príchode Inkov malo město 4 štvrte. Celé město malo pôdorys pumy a pumu pripomínala I pevnosť Sacsahuaman.(stavalo ho 90 000 ľudí) Táto pevnosť bola spojená s Mujamarcou – osobným stanom Inku. Při Sacsahuamane je tiež tzv. Inkov trón, dielo vytesané do kameňa s nádherným výhľadom na končiare Kordiller. K pevnosti priliehajú I kúpele Tampu Muchay. Neďaleko odtiaľ vytesali Inkovia 5 metrov vysoký obraz pumy. Najdôležitejšou časťou města však určite bol komplex svätýň – Chrám Slnka (Coricancha) Hneď za ním sa dvíhal kláštor Panien Slnka. Okrem toho tu stálo mnoho palácov jednotlivých Inkov (napr. Pucamarca) Město sa delilo na časť pre nižšie a časť pre vyššie vrstvy (väčšinou príslušníci Inkovej rodiny). Asi tak si môžeme zrekonštruovať jedinečné centrum Inskej ríše.


Reklama

[2] STINGL, M .: Synovia Slnka, Bratislava : Tatran, 1988, s.27.

[3] tamtiež.

[4] tamtiež.

[5] tamtiež.

Reklama

Seriál

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔04.08.2002 📕21.353