Main Menu
User Menu

49. mino-torpédonosný letecký pluk vzdušných sil vojenského námořnictva [1942-RRRR]

49th Mine-Torpedo Aviation Regiment of the Navy Air Force

49. mino-torpédonosný letecký pluk vzdušných sil vojenského námorníctva

49-й минно-торпедный авиационный полк ВВС ВМФ (49 мтап ВМФ)

     
Název:
Name:
49. mino-torpédonosný letecký pluk vzdušných sil vojenského námořnictva
Originální název:
Original Name:
49-й минно-торпедный авиационный полк Военно-Воздушных Сил Военно-морского флота
Datum vzniku:
Raised/Formed:
08.03.1942
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
49. mino-torpédonosný letecký pluk vojenského námorníctva ďalekého dosahu
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.03.1942-20.08.1943 29. letecká brigáda vzdušných síl vojenského námorníctva
20.08.1943-DD.MM.RRRR 2. mino-torpédonosná letecká divízia vzdušných sil vojenského námořnictva
Dislokace:
Deployed:
DD.03.1942-DD.MM.RRRR Novonežino, ? /

Velitel:
Commander:
11.05.1943-DD.MM.RRRR Tišin, Ivan Stepanovič (Major / Mайор)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
- v bojujúcej armáde od 09.08.1945 do 03.09.1945
Zdroje:
Sources:
Morozov, M.: Morskaja torpedonosnaja aviacija, Tom 2, Sankt Peterburg 2007 (Морозов, М.: Морская торпедоносная авиация Том 2, Санкт Петербург, 2007)
Zoznam č. 20 orgánov velenia, zväzkov, lodí, oddielov a úradov Tichooceánskeho loďstva a Severotichooceánskeho loďstva, ktoré boli súčasťou Bojujúcej armády počas Veľkej vlasteneckej vojny, Príloha smernice generálneho štábu č. 170183 z 2. apríla 1960 (Перечень No.20 органов управления, соединений, кораблей, частей и учреждений Тихоокеанского флота и Северо-Тихоокеанской флотилии, входивших в состав Действующей армии в период Великой Отечественной войны, Приложение к директиве Генерального штаба от 2 апреля 1960 г. № 170183 )
ru.wikipedia.org
ru.wikipedia.org
https://chernovskie.ru/history/book/arts/0004.php
URL : https://www.valka.cz/49-mino-torpedonosny-letecky-pluk-vzdusnych-sil-vojenskeho-namornictva-1942-RRRR-t217292#609713Verze : 0
MOD