Balóny a vzducholodě

Autor: Duan Barry 🕔︎︎ 👁︎ 21.982

Poznámky

Odkazy

1) Václav Němeček, Civilní letadla 1, str. 16 - 17, citováno doslova
2) Jan Novák, Smrt vzdušných obrů, str. 55 - 56, c. d.

Seznam použité literatury

1.) Jackson Robert, Guinessova kniha leteckého boje, Mustang, 1995
2.) Lawsonovi Eric a Jane, První letecká válka, Jota, 1997
3.) Marben Rolf, Zeppeliny útočí, Mustang, 1995
4.) Němeček Václav, Civilní letadla 1, Nakladatelství dopravy a spojů, 1981
5.) Němeček Václav, Vojenská letadla 1, Naše vojsko, 1974
6.) Němeček Václav, Vojenská letadla 2, Naše vojsko,
7.) Němeček Václav, Vojenská letadla 3, Naše vojsko,
8.) Novák Jan, Smrt vzdušných obrů, Naše vojsko, 1995
9.) Strejček J., Pěšková M., Prokop M., Vlasák V., Léta létání, Nakladatelství dopravy a spo-jů, 1979
10.) Taylor Michael a Mondey David, Guinessova kniha letadel, Mustang, 1994
11.) Trebíckcský Ferdinand a kolektiv, Letecká doprava včera, dnes a zajtra, Alfa, 1981
12.) Vrchovecký Karel, Lehčí než vzduch, Panorama, 1979
13.) Warrer Philip, První světová válka, Oldag, 1997

Od autora:

Množství literatury o vybraném tématu není úplně málo, ale ve spoustě věcí se rozchází (dokonce ani v datumu havárie Hindenburgu nebyli autoři jednotní). Snažil jsem se vybírat data pokud možno co nejvíce ověřená, a když to nešlo, snažil jsem zmínit všechna pravděpodobná. Jelikož nejméně literatury je napsáno o dopravních vzducholodích (v dostačující míře), musel jsem dvakrát citovat autory dvou děl. Nebylo to proto, abych někoho okrádal o jeho autorská práva, ale proto, abych dosáhl co největší ucelenosti. Touto cestou děkuji za pochopení.

Rád bych touto cestou poděkoval svému otci za jeho morální i technickou podporu, bez které by tato publikace nemohla nikdy vzniknout. Dále bych rád poděkoval mamince za pochopení při mé práci. A nakonec i panu R. Přichystalovi za pomoc při konečné úpravě této publikace.

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více