Main Menu
User Menu

48. letecká peruť [1917-1918]

48th Aero Squadron

     
Název:
Name:
48. letecká peruť
Originální název:
Original Name:
48th Aero Squadron
Datum vzniku:
Raised/Formed:
04.08.1917
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.02.1918
Nástupce:
Successor:
435. letecká peruť
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
Dislokace:
Deployed:
04.18.1917-DD.10.1917 San Antonio, Kelly Field
DD.11.1917-31.01.1918 Issoudun, Issoudun Aerodrome
Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Výzbroj:
Armament:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://www.1stfighter.org
http://www.48thfs.org
URL : https://www.valka.cz/48-letecka-perut-1917-1918-t68537#486016Verze : 1
MOD
48th Aero Squadron48. letecká peruť (48th Aero Squadron) vzniká na základni Kelly Field v Texase 04.08.1917. Na rozdiel od iných leteckých jednotiek, ktoré vznikli z dobrovoľníkov, táto jednotka vznikla premiestnením príslušníkov mužstva z iných, už vytvorených jednotiek. 13.10.1917 jednotka dorazila do Hoboken, kde sa nalodila na USS Imperator na presun do Francúzska. V Le Havre sa vylodila 02.11.1917. Následne bola zaradená k 3rd Aviation Construction Centre v Issoudun, kde sa 01.02.1918 letka premenovala na 435th Aero Construction Squadron. Jej úlohou sa stala výstavba, údržba a opravy letísk v pôsobnosti amerických jednotiek.


Zdroj: http://www.1stfighter.org
http://www.48thfs.org
URL : https://www.valka.cz/48-letecka-perut-1917-1918-t68537#240156Verze : 0
MOD