Balóny a vzducholodě

Autor: Duan Barry 🕔︎︎ 👁︎ 26.815

Závěr

Tímto končí výlet do světa historie německých vzducholodí a balónů. Jedná se o historii velmi bohatou a zajímavou, s krkolomnými a těžkými počátky, dobou vzestupu, vrcholu a nakonec i pádu. Smutné však je, že se na tuto rozhodně velmi důležitou a neopomenutelnou část historie letectví, válečnictví a konečně i lidské vynalézavosti a tvorby již docela zapomíná. Tak už to ale bohužel bývá. A byly to balóny a vzducholodě, které v těch dobách, kdy se letectví teprve rodilo, stály jako dva pevné pilíře, na nichž mohli stavět všichni průkopníci létání na strojích těžších než vzduch. Byly to právě balóny a vzducholodě, které skrze lidský skepticismus a konzervatizmus razily (zprvu sice jen uzounkou) cestičku oboru lidské činnosti, bez něhož si nelze dnešní svět vůbec představit.

Moderní letecká doprava hovoří o svém rozkvětu až ve 30. letech tohoto století, ale její kořeny jsou mnohem hlubší. Sahají až do prvního desetiletí tohoto století, do Německa, kde jeden bláznivý hrabě chtěl splnit svůj sen – dopravní stroj, jenž neměl do té doby obdoby. To, co dokázaly dopravní vzducholodě před I. sv. válkou, překonaly po ní jejich větší sestry, jež znovu létaly pod německou vlajkou. Myšlenka vzducholodě jako naprosto mírového prostředku nemohla však v militaristicky laděném Německu nikdy přežít a přiznejme si také, že bez vojenských zakázek a podpor od německé vlády, které do Zeppelinových podniků proudily právě díky vojenské možnosti využití vzducholodě, by byly začátky těchto stříbrných obrů velmi, velmi obtížné, ne-li zcela nemožné.

Reklama

Jejich vojenské výkony byly zase překonány letadly za II. sv. války. A to teď nechci mluvit o jejich využití jako bombardovacího prostředku (v tom už začaly pomalinku zaostávat ke konci války v konkurenci stále nových letadel), ale o jejich průzkumné činnosti. V té neměly konkurenci ještě ke konci dvacátých let. Piloti průzkumných letadel si možná ani nedovedou představit, jak vypadala služba jejich předchůdců, když prořezávali nekonečné prostory nad Baltským mořem zpočátku v otevřených koších, huňatých kožiších a s beranicemi přes uši. Koše se změnily v uzavřené a prosklené gondoly, ale ty kožichy a beranice zůstaly až do hořkého konce.

Konstrukce těchto vzdušných obrů se stávaly postupně rok od roku bezpečnější, dokonalejší a odolnější. Nikdy se však nedočkaly nehořlavého helia. Však porovnejme dopravní vzducholodě těsně před válkou a nejlepší vzducholoď všech dob Graf Zeppelin, mezi nimiž je „věkový“ rozdíl zhruba dvacet let. Na jedné straně je tu stroj, který se kvůli každé nepřízni počasí musí uchýlit do skrytu hangáru, na straně druhé stroj, který je schopen přelétnou bouří bez větších škod. Starší z této dvojice se uspokojí letem pouze nad Evropu, mladší obletí svět, pravidelně navštěvuje Ameriku či si zaletí nad Severní pól. V prvním se cestující pouze převážejí, ovšem bez možnosti přespat či dokonce mít k dispozici jídelnu, prostorný salon nebo vlastní kajutu. To ovšem stále nemluvíme o naprostém rozdílu v řešení konstrukce (např. zadní kormidla) a technických výkonech. Těžko říci, kam až by tento vývoj došel, nebýt havárie Hindenburgu. Možná by stejně jejich kariéru ukončila II. sv. válka, kdy by je pohltila válečná mašinérie jako zdroj materiálu. Možná by se již po válce na nebe nevrátily, protože by je vytlačila letadla. V době tryskových letadel, letů do vesmíru a podobně by už asi nenašly své místo, to je ovšem neodsuzuje k vyloučení z čestného místa v dějinách letectví.

Tato publikace a ani její autor si nekladou za cíl zachytit úplné či vědecké dějiny německých balónů a vzducholodí, ale pouze zvířit prach, který se na dějinách těchto výtvorů lidské činnosti neúprosně usazuje. Chtějí přinést svědectví o strojích a odvážných lidech na počátku trnité cesty vzniku a vývoje letectví. Doufáme, že se to podařilo a že jednou nezmizí tito obrové v propadlišti dějin.

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více