Památky a muzea v Králické pevnostní oblasti

Autor: Martin Ráboň 🕔︎︎ 👁︎ 20.545

Muzea a památníky v Králické pevnostní oblasti zahájily novou turistickou sezónu. Zájemci mohou navštívit tyto mohutné železobetonové pomníky připomínající poslední léta demokracie 1. republiky. A v okolí Králík je skutečně mnohé k vidění! Prostor kolem tohoto městečka v nejvýchodnější části Pardubického kraje, představoval ve 30. letech minulého století nejsilněji opevněné území tehdejšího Československa a jeden z nejsilněji opevněných úseků hranic v Evropě před 2. světovou válkou.

Na relativně velmi malém prostoru tu kromě malých pevnůstek (tzv. Řopíků) a robustních pěchotních srubů vyrostly dokonce tři mohutné dělostřelecké tvrze, skrývající rozsáhlé podzemní prostory hluboko ve sklaním masivu pod krajinou (tvrze Hůrka, Bouda a Adam). Dnešní návštěvník se v tomto regionu téměř na každém kroku setkává s velmi sugestivními a rozsáhlými pozůstatky čs. Pevnostního systému z let 1935 – 1938.

Reklama

Jistě nikoho nepřekvapí, že právě zde existuje nejvíce muzeí v pevnostních objektech.

VOJENSKÉ MUZEUM KRÁLÍKY
Muzeum čs. Opevnění - dělostřelecká tvrz BOUDA
Muzeum československého opevnění z let 1935–1938 K – S 5 „U POTOKA“
Památník obránců vlasti – pěchotní srub K – S 8 „U nádraží“
Dělostřelecká pozorovatelna K – S 12b UTRŽENÝ
Pěchotní srub K – S 14 U CIHELNY
Vojenské muzeum Lichkov – pěchotní sruby K – S 31 U BESÍDKY, K – S 32 NA RŮŽKU
Lehké opevnění vz. 37, úsek XXXV Dolní Lipka, pevnůstky č. 111 a 112

Poznámka

V krátkém čase se počet zpřístupněných a rekonstruovaných objektů v Králické pevnostní oblasti zvýší. Již nyní existují aktivity v případě objektů těžkého opevnění K – S 37 a 36 nad Mladkovem, lehkých objektů vz. 37 ve druhém sledu úseku XXXV mezi městem Králíky a Prostřední Lipkou, ale i na dalších místech.

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více