60. výročia boja skupiny ANTROPOID

Autor: Ing. Miroslav Ondras 🕔︎︎ 👁︎ 30.584

Účasť delegácií Armády SR a Klubu vojenských výsadkárov SR na seminári usporiadanom při príležitosti 60. výročia boja skupiny ANTROPOID v Prahe dňa 17. 6. 2002

Dňa 18. 6. 2002 uplynulo už 60 rokov od posledného boja sedem statočných čs. Parašutistov, ukrytých v krypte pravoslávneho chrámu Cyrila a Metoda na Resslovej ulici v Prahe proti presile nemeckých okupantov: čat. J. Bublík, rtm. J. Gabčík, čat. J. Hrubý, rtm. J. Kubiš, npor. A. Opálka, rtm. J. Valčík a rtn. J. Švarc ( obr. 1 – 7 ). Boli to príslušníci čs. Vojska vo Veľkej Británii, vysadení na územie Nemcami okupovaného územia Čiech a Moravy s cieľom uskutočniť špeciálne prieskumné a diverzné úlohy.

Reklama

Do krypty chrámu Cyrila a Metoda sa parašutisti ukryli po atentáte na „zastupujúceho ríšskeho protektora“- generála SS a polície Reinharda Heydricha, ktorý uskutočnili s pomocou domáceho odboja príslušníci skupiny ANTROPOID rtm. Jozef Gabčík a rtm. Jan Kubiš. Dňa 27. 5. 1942 po zlyhaní samopalu J. Gabčíka hodil J. Kubiš v zákrute ulice V Holešovičkách v Prahe-Libni na auto s Heydrichom granát. Výbuchom granátu bol R. Heydrich zranený. Na následky zranenia zomrel dňa 4. 6. 1942. Po zrade jedného z parašutistov Čurdu, vybojovali parašutisti dňa 18. 6. 1942 svoj posledný boj. Ani jedného z nich však nedostali gestapáci živého. Zahynuli buď v boji, alebo vlastnou rukou v beznádejnej situácii…

Náčelník Generálneho štábu Armády ČR a Klub výsadkových veteránov ČR dňa 17. 6. 2002 usporiadali při príležitosti 60. výročia vyvrcholenia boja skupinou ANTROPOID v Prahe, Na Valech, seminár .

Seminára dňa 17. 6. 2002 a pietneho aktu dňa 18. 6. 2002 na Resslovej a Technickej ulici sa na pozvanie Náčelníka Generálneho štábu Armády ČR a vedenia Klubu výsadkových veteránov ČR zúčastnili aj delegácie armád a klubov vojenských výsadkárov Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, Ruskej Federácie, Poľska, Armády SR a Klubu vojenských výsadkárov SROV. Pietneho aktu na Resslovej ulici dňa 18. 6. 2002 sa zúčastnila aj štátna a vojenská reprezentácia ČR na čele s prezidentom Václavom Havlom, ministrom obrany Jaroslavom Tvrdíkom, diplomatický zbor, účastníci odboja, pozvaní hostia a občania rôzneho veku z Prahy, jako aj z rôznych krajov ČR.

Podrobnejšia informácia bude nasledovať.

 
rtm. Jozef Gabčík
čat. Jan Hrubý
čat. Josef Bublík
rtm. Josef Valčík
rtm. Jan Kubiš
npor. Adolf Opálka
rtn. Jaroslav Švarc
Pohľad na predsednícku tribúnu počas seminára k vyvrcholeniu boja skupiny ANTROPOID zo dňa 17.6.
Odovzdávanie čestných odznakov kolektívom aj jednotlivcom - vrátane pre KVV SR …
Pohľad na delegácie Poľska, Česka a Slovenska v ľavej časti konferenčnej sály Na Valech
Pohľad na delegácie Spojeného kráľovstva a Slovenska v pravej časti sály MO ČR Na Valech
Časť delegátov z Oblastných klubov KVV SR  v priebehu seminára na sále Na Valech v Prahe.
Časť delegátov z Oblastných klubov KVV SR  v priebehu seminára na sále Na Valech v Prahe.
Čestnú stráž pod pamätnou doskou nad oblokom krypty chrámu Cyrila a Metoděje na Resslovej ulici v Prahe dňa 18. 6. 2002 stála čestná stráž v historických aj súčasných rovnošatách jednotiek ČR.
Čestnú stráž pod pamätnou doskou nad oblokom krypty chrámu Cyrila a Metoděje na Resslovej ulici v Prahe dňa 18. 6. 2002 stála čestná stráž v historických aj súčasných rovnošatách jednotiek ČR.
Čestní hostia a predstavitelia jednotlivých delegácií po položení vencov a kvetov k pamätnej doske
Čestní hostia a predstavitelia jednotlivých delegácií po položení vencov a kvetov k pamätnej doske
Vence a kvety pod pamätnou doskou na miestom posledného boja parašutistov 18. 6. 1942
Delegácie KVV ČR A KVV SR pred kladením vencov k pamätníku parašutistov  na Technickej ulici
Časť kolegov z KVV ČR a KVV SR  pri pamätníku parašutistov na Technickej ulici v Prahe 18.6.02

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více