Main Menu
User Menu
4,73 x 33


Synonyma:
4,73x34
4,93x33


Země původu: Německo


Rok vzniku: 1989


Beznábojnicový náboj pro útočnou pušku G-11, vyvinutý firmami Dynamit Nobel a Heckler & Koch, na objednávku Bundeswehru. Vnější „pouzdro“ (těleso výmetné náplně) tvoří nově vyvinutý slisovaný střelný prach speciálního složení, označovaný HITP (High Ignition Temperature Propelent – hnací náplň s vysokou zápalnou teplotou).
Při výstřelu, po aktivaci spalitelné zápalky, dojde k zažehnutí zesilovací slože. Tlakovým rázem, vzniklým při hoření zesilovací slože, se těleso výmetné náplně rozdrtí na původní částečky. Úniku spálených prachových plynů před střelu zabraňuje plastová čepička na čele náboje, která utěsní hlaveň. Další průběh hoření prachové náplně probíhá stejně, jako u normálního náboje. Přitom dojde ke shoření zápalky i plastové čepičky.
Náboj má tvar čtyřbokého hranolu, který v přední části přechází do tvaru válcového (kvůli orientaci náboje při vkládání do zásobníku).
Puška G-11, společně s beznábojnicovým střelivem, v roce 1989 úspěšně prošla vojskovými zkouškami, ale z důvodů chybějících finančních prostředků po znovusjednocení Německa k jejímu zavedení do výzbroje nedošlo.


Střela – FMJ 3,25 g
Vo – 930 m/s
Eo – 1405 J
URL : https://www.valka.cz/4-73x33-t19968#74941Verze : 0
MOD