Dračí rád

Autor: Peter Frišo / akvinsky 🕔︎︎ 👁︎ 19.494

Chronológická tabulka

1309–1377 avignonské zajatie pápežov
1354 Turci dobyli Galipoli
1363 svadba Karola IV. a Alžbety Pomořanskej
14.2. 1368 narodil sa Žigmund Luxemburský
1376 Žigmund dostal od Karola IV. léno – braniborské kurfirstvo
1378 schizma (Gregor XI. a Urban VI.)
1378 smrť Karola IV.
1379 zásnuby s Máriou Uhorskou v Trnave
1385 Žigmund vtrhol na západné Slovensko
31.3. 1387 korunovácia Žigmunda za Uhorského kráľa, založenie ligy, sľub nedávať úrady cudzincom
1389 žiadosť k pápežovi o križiacku výpravu
1389 Turci (Murad I.) v bitke na Kosovom poli porazili Srbsko
1395 dobyl Malý Nikopol
1396 Žigmund námestníkom (vikárom) v Nemeckej ríši
28.9. 1396 Bajazid I. porazil Žigmunda pri Nikopole
18.1. 1400 Žigmund stanovil bratranca Jošta dedičom uhorskej koruny
28.4. 1401 uväznenie Žigmunda
11.6. 1401 jeho zosadenie
jeseň 1401 Žigmund na slobode
1402 boje s Neapolskými (podporoval ich pápež)
1404 placetum regium
1405 svatba Žigmunda a Barbory Celskej
1408 vznik Dračieho rádu
1409 koncil v Pise (pápeži–Gregor XII., Benedikt XIII. a na koncile zvolený Alexander V.)
21. júl 1411 Žigmund zvolený za rímskeho (nemeckého) kráľa
9.12. 1413 zo Žigmundovej iniciatívy zvolal Ján XXIII. Snem do Kostnice
1414–1418 Kostnický koncil
1.10. 1414 otvorenie koncilu
8.10. 1414 Žigmund korunovaný za nemeckého kráľa v Aachene
24/25. 12. 1414 Žigmund v Kostnici
29.5. 1415 koncil zosadil Jána XXIII.
4.6. 1415 abdikácia Gregora XII.
21. 7. 1415 Žigmund v Perpignane rokuje s Benediktom XIII.
26. 7. 1417 koncil zosadil Benedikta XIII.
11.10. 1417 novým pápežom Martin V.
22. 4. 1418 koncil rozpustený
jeseň 1419 boje s Turkami
december 1419 mier vo Veľkom Varadíne na 5 rokov
1428 porážka Žigmundových vojsk obliehaných pri Golubaci
3.3. 1431 Martin V. zvolal koncil do Bazileja
25. 10. 1431 Žigmund v Miláne korunovaný za talianskeho kráľa
31. 5. 1433 Eugen IV. korunoval v Ríme Žigmunda za cisára Svätej rímskej ríše nemeckého národa
9.12. 1437 Žigmund zomrel v Znojme

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více