Dračí rád

Autor : 🕔18.06.2002 📕8.285

Hledáme nové kolegy

Server valka.cz neustále hledá nové kolegy, kteří jsou ochotni pomoci s rozvojem a doplňováním obsahu, koordinací a kontrolou práce, moderováním příspěvků a další činností. Neváhejte a zapojte se do tvorby valka.cz v duchu hesla Čtenáři sobě :)

Přidejte se k nám!

Seriál

 1. Dračí rád
 2. Dračí rád
 3. Dračí rád
 4. Dračí rád
 5. Dračí rád
 6. Dračí rád
 7. Dračí rád
 8. Dračí rád
 9. Dračí rád
 10. Dračí rád
 11. Dračí rád
 12. Dračí rád
 13. Dračí rád
 14. Dračí rád
 15. Dračí rád
 16. Dračí rád
 17. Dračí rád
 18. Dračí rád
 19. Dračí rád
 20. Dračí rád
 21. Dračí rád

Podobné články

Další články autora

Rozpočet tohoto webu pro rok 2018 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 0,- Kč
♡ Chci přispět

Záver

Tak ako Žigmund Luxemburský nie je jednostrannou postavou a nie je jednoduché vysvetliť do detailov túto osobnosť ani pri Dračom ráde nejde o úlohu o nič ľahšiu.

Len samotné dôvody vzniku Dračieho rádu ukazujú na celý komplex dôvodov, možných, či menej možných, významných, či menej významných. Ak som si na začiatku svojej práce vytýčil cieľ načrtnúť dané dôvody, myslím si, že sa mi ho podarilo splniť.

Práca pojednáva o dôvodoch, ktoré viedli Žigmunda Luxemburského k založeniu Dračieho rádu, snaží sa poukázať na možné motívy, ktoré pravdepodobne v celej komplexnosti zohrali súhrnnú úlohu pri konštituovaní Dračieho rádu. Neuzurpuje si právo vyhlásiť, že všetky získané argumenty majú absolútnu pravdivosť, najmä tam, kde pracuje s krehkým psychologickým materiálom a teda výsledky sú len náčrtom a nemôžu postihnúť celkové Žigmundove pohnútky ani ich mieru.

Ktoré hlavné oblasti teda zohrali dominantnú úlohu pre vytvorenie Dračieho rádu: predovšetkým musíme začať od začiatku a hľadať Žigmundove pohnútky v reálnej politike, ktoré sa na prvý pohľad zdajú ako dominantné, pri hlbšom skúmaní však ich podstata klesá i keď nesporne zohrali dominantnú úlohu a patrili k briliantným Žigmundovým diplomatickým ťahom.

Spúšťacím mechanizmom, ktorý bol hlavným dôvodom vzniku Dračieho rádu, však bola určite snaha Žigmunda o porážku Turkov a predovšetkým trpká dohra pri Veľkom Nikopole 1396. V jednotlivých kapitolách som poukázal na to, čo všetko táto bitka spustila. Samotná bitka, podobne ako jej dopady však nemohla rozhodnúť a ani nerozhodla o názve rádu, o jeho obsahu, či o všetkých Žigmundových pohnútkach, mala skôr význam spúšťacieho mechanizmu pre ďalšie uvedomené, či neuvedomené psychologické aktivity.

Prečo sa teda Žigmund rozhodol pre Draka a pre Dračí rád ? Ak sa zameriam na symbol draka politicko–pragmatické motívy musíme dať do úzadia a zamerať sa na psychiku. Tu sa musíme vrátiť až k mystike Karola IV., aby sme dokázali pochopiť a oceniť aký dopad mala mystika na Žigmunda. Žigmund i vďaka výchove a vďaka otcovi bol typickým mužom stredoveku, mystikom. Od otca tiež prebral i určité eschatologické cítenie. Úlohu tu zohralo i podvedomie a obrazy, ktoré sa v ňom mohli vytvárať i bez Žigmundovho vedomia (pravdepodobne dopĺňali slabé Žigmundove teologické povedomie). Významným prvkom bol i Žigmundov vzťah k cirkvi – pokúsil som sa predostrieť zložitý obraz Žigmundovho vnímania cirkvi i viery (v práci stručne zobrazený), pričom Žigmundova viera a jeho vzťah k cirkvi sa často berú ako jedna komplexná otázky, čo je však chybou. Žigmund si vytvoril i na základe prežitej reality vlastné názory na cirkev: samozrejme si uvedomoval jej dôležitosť a potrebu pre stredovekú spoločnosť, menej už jej materskú a sprostredkovateľskú funkciu vo vzťahu k viere v Ježiša Krista a podobne ako mnohí iní panovníci, ani on nepochopil úlohu pápeža, ba pápež sa pre neho musel v dôsledku schizmy stal len figúrkou a na základe Žigmundovho miešania sa do teologických otázok na Kostnickom koncile môžeme usudzovať, že veril v primát panovníka svetského pred pápežom i v cirkevných otázkach. Od toho však musíme odlíšiť otázku viery. Žigmunda trápili teologické otázky, pýtal sa na dušu a naozaj bol človekom veriacim i keď nežijúcim podľa viery, lepšie povedaného žijúceho podľa svojich predstáv. V duchu viery a všeobecného úpadku západu a povstania východu túžil poraziť západ a získať veniec veľkého bojovníka.

Nakoniec všetky spomenuté vlastnosti mali veľký vplyv na vytvorenie Dračieho rádu.

Seriál

 1. Dračí rád
 2. Dračí rád
 3. Dračí rád
 4. Dračí rád
 5. Dračí rád
 6. Dračí rád
 7. Dračí rád
 8. Dračí rád
 9. Dračí rád
 10. Dračí rád
 11. Dračí rád
 12. Dračí rád
 13. Dračí rád
 14. Dračí rád
 15. Dračí rád
 16. Dračí rád
 17. Dračí rád
 18. Dračí rád
 19. Dračí rád
 20. Dračí rád
 21. Dračí rád

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔18.06.2002 📕8.285

Komentáře Disqus

Komentáře Facebook

Sociální sítě

Reklama

Poslední komentáře