Main Menu
User Menu

467. gardové okruhové výcvikové centrum [1992- ]

467th Guards District Training Centre

467. gardové okruhové výcvikové centrum

467-й гвардейский окружной учебный центр

     
Název:
Name:
467. gardové okruhové výcvikové centrum
Originální název:
Original Name:
467-й гвардейский окружной учебный центр
Datum vzniku:
Raised/Formed:
07.05.1992
Předchůdce:
Predecessor:
467. gardové okruhové výcvikové centrum
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Dislokace:
Deployed:
07.05.1992-DD.MM.RRRR Kovrov, ?

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( )
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
07.05.1992-DD.MM.RRRR Moskevsko-tartuský (Московско-Тартуский)
Vyznamenání:
Decorations:

07.05.1992

Řád rudého praporu /1924-1943/
Order of the Red Banner /1924-1943/
Орден Красного Знамени
převzato od předchůdce /taken from the predecessor

Poznámka:
Note:
467-й гвардейский окружной учебный Московско-Тартуский Краснознамённый центр подготовки младших специалистов


Zdroje:
Sources:
http://www.3mksd.ru/ts104.htm
Феськов В. И., Голиков В. И., Калашников К. А., Слугин С. А. Вооружённые Силы СССР после Второй мировой войны: от Красной Армии к Советской. Часть 1: Сухопутные войска. — Томск: Издательство Томского университета, 2013 — ISBN 978-5-89503-530-6
en.wikipedia.org
ru.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/467-gardove-okruhove-vycvikove-centrum-1992-t250864#690910Verze : 0
MOD