Dračí rád

Autor: Peter Frišo / akvinsky 🕔︎︎ 👁︎ 19.356

8.I. Žigmundov dvor

Nesporne dôležitú úlohu zohrávali v Žigmundovom živote i ľudia, ktorí ho obklopovali a mnohí sa neskôr stali i príslušníkmi Dračieho rádu.

Na jeho dvore nájdeme veľké množstvo rytierov, typicky stredovekých, presne takých ako Žigmund obľuboval. Boli to rytieri, ktorí žili celkom vo svete stredovekých bájí a nadväzovali na mýty o Parsifalovi.

Reklama

Jeden z najvýznamnejších, ale v každom prípade i najzaujímavejších návštevníkov Žigmundovho dvora bol minäsänger a známy uhorský šľachtic Lorenzo Tari. Tvrdil, že v roku 1408 mal videnie v jaskyni svätého Patrika. Patril medzi ľudí, ktorí sa živili rozprávaním svojich i cudzích príbehov, často veľmi mysterióznych, mýtických obsahujúcich i prvky zázračna a neskutočnosti či pocitov transcendentnosti.

Žigmund si vážil ľudí, ako bol Tari a dával im významné diplomatické poslania.44Konkrétne Tarimu zveroval niektoré veľmi dôležité, pri čom bol pre Žigmunda významnou postavou až do jeho smrti 1426.

Medzi najvýznamnejšie rytierske osobnosti patril preslávený Záviš Čierny rytier z Poľska, ktorý však neskôr padol v bojoch s Turkmi. Okrem toho tu bol Oswald z Wolkensteinu, ďalšia významná osoba zo širokého diapazónu dobrodruhov Žigmundovho dvora. Už z uvedených mien vyplýva, že Žigmundov dvor bol naozaj internacionálny i keď sa to najmä v počiatkoch nestretlo s pochopením domácej šľachty.

Žigmundov dvor mal však aj svoju druhú, mohli by sme povedať liberálnejšiu stranu. Na svoj dvor rád pozýval i umelcov a učencov, ktorým taktiež ponúkol priestor na rozvinutie ich potenciálu.

Ak by sme však chceli prisúdiť tejto vrstve kvôli tomu väčší vplyv na Žigmunda, mýlili by sme sa. Oveľa väčší vplyv mali na Žigmunda konzervatívne názory, bol stále mužom stredoveku, často neprijímal cudzie názory. Môžeme si to jednoducho vysvetliť na vzťahu konzervatívnej šľachty a progresívneho, liberálnejšieho meštianskeho elementu: „Napriek pôsobeniu nešľachtických (meštianskych) vrstiev na kráľovskom dvore a vo vládnych štruktúrach Žigmund ostal až do konca svojej vlády typickým feudálnym panovníkom, ktorý zohľadňoval predovšetkým záujmy šľachty.45


44 BAUM, Wilhelm, Žigmund Luxemburský, s.68.
45 BARTL, Július: Žigmund Luxemburský. Budmerice: RAK, 1.vydanie, 1996, s.26.

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více