Dračí rád

Autor : 🕔18.06.2002 📕11.456

Hledáme nové kolegy

Server valka.cz neustále hledá nové kolegy, kteří jsou ochotni pomoci s rozvojem a doplňováním obsahu, koordinací a kontrolou práce, moderováním příspěvků a další činností. Neváhejte a zapojte se do tvorby valka.cz v duchu hesla Čtenáři sobě :)

Přidejte se k nám!

Seriál

 1. Dračí rád
 2. Dračí rád
 3. Dračí rád
 4. Dračí rád
 5. Dračí rád
 6. Dračí rád
 7. Dračí rád
 8. Dračí rád
 9. Dračí rád
 10. Dračí rád
 11. Dračí rád
 12. Dračí rád
 13. Dračí rád
 14. Dračí rád
 15. Dračí rád
 16. Dračí rád
 17. Dračí rád
 18. Dračí rád
 19. Dračí rád
 20. Dračí rád
 21. Dračí rád

Podobné články

Další články autora

Rozpočet tohoto webu pro rok 2018 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 87.861,- Kč
♡ Chci přispět

8.I. Žigmundov dvor

Nesporne dôležitú úlohu zohrávali v Žigmundovom živote i ľudia, ktorí ho obklopovali a mnohí sa neskôr stali i príslušníkmi Dračieho rádu.

Na jeho dvore nájdeme veľké množstvo rytierov, typicky stredovekých, presne takých ako Žigmund obľuboval. Boli to rytieri, ktorí žili celkom vo svete stredovekých bájí a nadväzovali na mýty o Parsifalovi.

Jeden z najvýznamnejších, ale v každom prípade i najzaujímavejších návštevníkov Žigmundovho dvora bol minäsänger a známy uhorský šľachtic Lorenzo Tari. Tvrdil, že v roku 1408 mal videnie v jaskyni svätého Patrika. Patril medzi ľudí, ktorí sa živili rozprávaním svojich i cudzích príbehov, často veľmi mysterióznych, mýtických obsahujúcich i prvky zázračna a neskutočnosti či pocitov transcendentnosti.

Žigmund si vážil ľudí, ako bol Tari a dával im významné diplomatické poslania.44Konkrétne Tarimu zveroval niektoré veľmi dôležité, pri čom bol pre Žigmunda významnou postavou až do jeho smrti 1426.

Medzi najvýznamnejšie rytierske osobnosti patril preslávený Záviš Čierny rytier z Poľska, ktorý však neskôr padol v bojoch s Turkmi. Okrem toho tu bol Oswald z Wolkensteinu, ďalšia významná osoba zo širokého diapazónu dobrodruhov Žigmundovho dvora. Už z uvedených mien vyplýva, že Žigmundov dvor bol naozaj internacionálny i keď sa to najmä v počiatkoch nestretlo s pochopením domácej šľachty.

Žigmundov dvor mal však aj svoju druhú, mohli by sme povedať liberálnejšiu stranu. Na svoj dvor rád pozýval i umelcov a učencov, ktorým taktiež ponúkol priestor na rozvinutie ich potenciálu.

Ak by sme však chceli prisúdiť tejto vrstve kvôli tomu väčší vplyv na Žigmunda, mýlili by sme sa. Oveľa väčší vplyv mali na Žigmunda konzervatívne názory, bol stále mužom stredoveku, často neprijímal cudzie názory. Môžeme si to jednoducho vysvetliť na vzťahu konzervatívnej šľachty a progresívneho, liberálnejšieho meštianskeho elementu: „Napriek pôsobeniu nešľachtických (meštianskych) vrstiev na kráľovskom dvore a vo vládnych štruktúrach Žigmund ostal až do konca svojej vlády typickým feudálnym panovníkom, ktorý zohľadňoval predovšetkým záujmy šľachty.45


44 BAUM, Wilhelm, Žigmund Luxemburský, s.68.
45 BARTL, Július: Žigmund Luxemburský. Budmerice: RAK, 1.vydanie, 1996, s.26.

Seriál

 1. Dračí rád
 2. Dračí rád
 3. Dračí rád
 4. Dračí rád
 5. Dračí rád
 6. Dračí rád
 7. Dračí rád
 8. Dračí rád
 9. Dračí rád
 10. Dračí rád
 11. Dračí rád
 12. Dračí rád
 13. Dračí rád
 14. Dračí rád
 15. Dračí rád
 16. Dračí rád
 17. Dračí rád
 18. Dračí rád
 19. Dračí rád
 20. Dračí rád
 21. Dračí rád

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔18.06.2002 📕11.456

Komentáře Disqus

Komentáře Facebook

Sociální sítě

Reklama

Poslední komentáře