Dračí rád

Autor : 🕔18.06.2002 📕10.249

Hledáme nové kolegy

Server valka.cz neustále hledá nové kolegy, kteří jsou ochotni pomoci s rozvojem a doplňováním obsahu, koordinací a kontrolou práce, moderováním příspěvků a další činností. Neváhejte a zapojte se do tvorby valka.cz v duchu hesla Čtenáři sobě :)

Přidejte se k nám!

Seriál

 1. Dračí rád
 2. Dračí rád
 3. Dračí rád
 4. Dračí rád
 5. Dračí rád
 6. Dračí rád
 7. Dračí rád
 8. Dračí rád
 9. Dračí rád
 10. Dračí rád
 11. Dračí rád
 12. Dračí rád
 13. Dračí rád
 14. Dračí rád
 15. Dračí rád
 16. Dračí rád
 17. Dračí rád
 18. Dračí rád
 19. Dračí rád
 20. Dračí rád
 21. Dračí rád

Podobné články

Další články autora

Rozpočet tohoto webu pro rok 2018 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 87.861,- Kč
♡ Chci přispět

6.II. Archetyp ako súčasť podvedomia

Archetyp má aj výrazný psychologický podtón nachádzajúci sa v ľudskom nevedomí. Ide o pojem profesora C.G. Junga (ktorý využil slovo sv. Augustína), ktorý hovorí, že archetyp je: „... mýtotvorné prvky v nevedomej duši. Produkty, ktoré nie sú mýty v určitej forme, ale ktoré pre ich typickú povahu môžeme nazvať motívami – prvotnými obrazmi.39 Zvlášť dôležitý je archetyp draka: „... on má o sebe fantáziu ako o hrdinovi. Je hrdina s veľkým plánom, ktorý umiera na poli cti sv. Juraja, on ukáže svetu, kto je a celkom zreteľne je hrdina, ktorý premôže obludu. Motív hrdinu je vždy sprevádzaný motívom draka, drak a hrdina, ktorý proti nemu bojuje, sú dve postavy rovnakého mýtu, ... pri tom nemôže draka zdolať, resp. stále sa vracia.40

Teraz sa tiež môžeme vrátiť k otázke, prečo sa v erbe Dračieho rádu nenachádza svätý Juraj. Ak totiž Žigmund považuje sám seba za človeka, ktorý má pred sebou veľkú úlohu, ktorou je nesporne veľký boj proti moslimom prichádza u neho k stotožneniu s hrdinom, on je tým, ktorý premôže draka. V Žigmundovi podľa jeho konania nájde každý psychológ veľké množstvo mesianizmu, snahy a viery, že môže spasiť svet, že je „vyvolený Bohom“, v čo bol presvedčený už Karol IV. a túži naplniť archetyp drakobijca víťaza nad zlom, v konkrétnej podobe víťaza nad Turkami, resp. moslimským svetom. Pritom ide vo veľkej miere pravdepodobne i o apokalyptické a eschatologické chápanie, ktoré bolo v Žigmundovi hlboko zakorenené.

Ak vychádzame z Jungovej analýzy archetypu draka, musíme si uvedomiť, že hrdina bojuje s drakom, ktorý je však nad jeho sily. Takto sa mohla daná situácia odraziť i u Žigmunda. Dokonca života chcel zviesť veľký boj, nato nezabúdal ani v okamihoch, keď už smrť bola blízko. Napriek tomu nedokázal zlomiť silu moslimov, kým prvú veľkú prekážku – schizmu sa mu podarilo zdolať, pri boji s moslimmi už také šťastie nemal. Pre Žigmunda to musela byť rovnaká dráma ako pre Karola IV. schizma. V eschatologickom duchu doby, kedy i Žigmund veľmi dobre poznal písmo, bol drak naozaj prvkom, ktorý mohol v Žigmundovom podvedomí dominovať na jednej strane ako obraz prekážky, čiže Turkov, ktorých nemôže premôcť (Nikopol, Golubac), na druhej strane ako obraz posledného boja zla s dobrom. Takáto kombinácia mohla pre takého mystika akým Žigmund bol nevedome pripraviť pôdu pre vznik draka v Žigmundovej mysli ako reálneho symbolu, ktorý neskôr využil v erbe dračieho rádu.


39 JUNG, Carl Gustav: Věda o mytologii. Brno: Nakladatelství Tomáše Janečku, 1. vydanie, 1997, s.89.
40 JUNG, Carl Gustav: Analytická psychologie (Její teorie a praxe). Praha: Academie, 1. vydanie, 1993, s.101-105.

Seriál

 1. Dračí rád
 2. Dračí rád
 3. Dračí rád
 4. Dračí rád
 5. Dračí rád
 6. Dračí rád
 7. Dračí rád
 8. Dračí rád
 9. Dračí rád
 10. Dračí rád
 11. Dračí rád
 12. Dračí rád
 13. Dračí rád
 14. Dračí rád
 15. Dračí rád
 16. Dračí rád
 17. Dračí rád
 18. Dračí rád
 19. Dračí rád
 20. Dračí rád
 21. Dračí rád

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔18.06.2002 📕10.249

Komentáře Disqus

Komentáře Facebook

Sociální sítě

Reklama

Poslední komentáře