Dračí rád

Autor: Peter Frišo / akvinsky 🕔︎︎ 👁︎ 19.280

5.I. Dračí rád a jeho previazanosť na cirkev

Pri vzniku tohto rádu sa musíme bližšie venovať i vzťahu Žigmunda a rímsko-katolíckej cirkvi, ktorý je dôležitejší, ako by sa nám na prvý pohľad mohlo zdať. Už na začiatku treba čitateľa upozorniť, že nemôže ísť o jednoduchú charakteristiku, zovšeobecnenie, či presné stanovenie Žigmundovho vzťahu k cirkvi, či jasná a čistá charakteristika jeho postoja nielen k cirkvi samotnej (ktorý je vzhľadom na obdobie, kedy Žigmund žil podstatný), ale aj k tomu, čo prezentovala a tu už nejde len o cirkev samotnú, ale aj o jej náuku, o jej dogmy o samotné učenie Ježiša Krista. Už v predchádzajúcich kapitolách som načrtol, akú veľkú úlohu zohrávalo „duchovno“ pre Žigmunda.

Pretože práve cirkev, ktorá bola sprostredkovateľom tohto „duchovna“ mala veľký význam pre stredovekú spoločnosť (v duch hesla Ora et labora !!!) a najmä jej sociálnu štruktúru uvedomoval si i Žigmund Luxemburský dôležitosť tejto inštitúcie, ako si ešte neskôr dokážeme, jeho postoj však nebol ako je to už pre jeho osobnosť príznačné jednoznačný.

Reklama

Predovšetkým keď sa pozrieme na symbol samotného draka, ktorý sa s chrbtom rozťatým do tvaru kríža vidíme jasný symbol stredoveku – symbol viery, náboženstva, Kristovho víťazstva nad diablom, ale i tým, čo v stredoveku draka prezentovalo nielen v metafyzickej podobe, ale i v súdobej realite – kacírov, nepriateľov náboženstva, služobníkov diabla i nepriateľov kráľa. (pri tom musíme vidieť samotnú ustanovujúcu listinu Dračieho rádu ako prvok stredovekej literatúry so všetkým, čo k tomu patrí – topika i epiteton constans, ako i ďalšie znaky) takto Žigmund v duchu stredovekej psychológie vytváral obraz ideálneho „služobníka božieho“, bojujúceho nie pre svoje záujmy, ale pre záujmy vyššie.

Nesmieme tiež zabúdať nato, že Žigmund nesmierne túžil po veľkom úspechu na výhodnom, respektíve juhovýchodnom fronte. Túžil sa stať novodobým križiakom, ochrancom najsvätejšej viery, veľkým mužom typu Fridricha Barbarossu.

Poďme sa však venovať Žigmundovmu vzťahu ku katolíckej cirkvi, ktorý mnohí bádatelia považujú za pragmatický (samozrejme je k tomu viac dôvodov), ale ja osobne som dospel i pod charizmou Dračieho rádu k názoru, že hoci Žigmundov postoj k cirkvi bol vo veľkej miere naozaj pragmatický, takáto charakteristika by bola pravdepodobne príliš zjednodušenou a ukazovala by skôr Žigmunda ako diplomata (ktorý sa samozrejme od Žigmunda – veriaceho, či neveriaceho nedá úplne oddeliť), ale keď chceme poukázať na Žigmundov vzťah k metafyzike, k viere, k cirkvi (čo naozaj považujem za potrebné) musíme sa venovať i samotnej tejto stránke, hoci i s prihliadnutím na Žigmundovu pragmatičnosť, či diplomatickosť (ako si však ihneď ukážeme pragmatičnosť k cirkvi vychádzala práve zo situácie, ktorá v nej v tomto období bola).

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více